Et gult skilt over et butikkvindu med teksten "your brand", illustrasjon av en visuell identitet

Hva er visuell identitet, og hvorfor er det viktig?

En visuell identitet er noe som er helt essensielt å ha på plass for å bli suksessfull som en bedrift. Det finnes så klart unntak, og noen ekstreme utstikkere som klarer seg uten en visuell identitet, men for de aller fleste bedrifter så er dette noe som det er svært viktig å ha på plass.

Et gult skilt over et butikkvindu med teksten "your brand", illustrasjon av en visuell identitet

I dette innlegget skal det innledningsvis forklares hva visuell identitet er, hva formålet med å ha en visuell identitet er, hva det består av, og hvorfor det er så viktig.

Som kort nevnt ovenfor, har de fleste bedrifter en visuell identitet. Noen bedrifter har omhyggelig planlagt og designet en grundig gjennomtenkt visuell identitet, mens andre har fått sine gjennom en mer naturlig evolusjonær prosess. Uavhengig av hvordan den visuelle identiteten skapes, er det svært viktig å ha for å differensiere bedriften fra andre og bli sett.

Visuell identitet kort forklart

Visuell identitet er helheten av alle de grafiske elementene som en bedrift benytter seg av i sin markedsføring, profilering, pakkedesign og design. En bedrift sin visuell identitet blir de grafiske elementene som sett i sammenheng, gjør at omverden gjenkjenner bedriften.

For eksempel så består Coca Cola sin visuelle identitet hovedsakelig av to sentrale grafiske elementer. Disse er deres klassiske rødfarge og logotypen skrevet i den kursive “Spencerian Script-fonten”. Videre, så kan man også dra inn den klassiske glassflasken som et sentralt element av deres visuelle identitet.

På et mer lokalt nivå, har vi også gode eksempler på bedrifters suksessfulle implementeringer av visuelle identiteter. Et blunkefjes og oransje-bakgrunnsfarge, så har man betalingstjenesten vipps. NRK også har en kjent visuell identitet som har vedvart over lengre tid, i form av sin unike R som består av en rett strek og en dot. 

Tidligere Statoil hadde også en visuell identitet som var svært gjenkjennbar i form av den gule buen og blå bakgrunnsfarge. Nå som de har byttet navn og visuell identitet, så vil det utvilsomt ta tid til deres nye visuelle identitet blir like gjenkjennbar som den tidligere.

Dette viser også til at det som oftest dessverre ikke holder og simpelthen kun implementere en ny visuell identitet, målgruppen og omverdenen må også bli eksponert overfor den nye visuelle identitet, slik at den tilgis mening.

Formidling av verdier og identitet

En visuell identitet skal tilføres verdier og reflektere bedriftens øvrige verdier. Derfor er det utrolig viktig å være klar over bedriftens visjon, verdier og kultur, før man kan overføre disse til en visuell identitet.

Videre, så er det viktig at den visuelle identiteten samsvarer med kommunikasjonsstil, og ikke minst publikum sine assosiasjoner til bedriften. Når en bedrift ønsker å gå gjennom en endring, som det Statoil gjorde når de byttet sin visuelle identitet og navn til Equinor, så er det viktig å informere kunder om endringen og påse at det gjøres på en naturlig og logisk måte.

Der Statoil tidligere ønsket å bli assosiert som et statseid oljeselskap, ønsker de nå å bli assosiert med alternative former for energi og bærekraft. Nettopp av denne grunnen, har de hatt store markedsføringskampanjer der de formidler sin nye visjon, verdier og målsettinger, samtidig som den nye visuelle identiteten vises i samsvar med deres nye budskap. Dette er med på å skape holdningsendringer og tilføre nye assosiasjoner til selskapet og gjøre slik at disse assosiasjonene vekkes når personer eksponeres overfor deres nye visuelle identitet.

Forskjellig profileringmateriell som notatbok kulepenn og visittkort med gjennomgående moderne design, visuell identitet

Typiske elementer som benyttes for å skape en visuell identitet

En visuell identitet består av en rekke forskjellige grafiske enkeltelementer, disse kan være formen på emballasje som Coca Cola sin glassflaske, farger, fonter og ikke minst logo og symbolikk.

For å kunne skape sin ønskede visuelle identitet, og fremkalle ønskede assosiasjoner og ikke minst kunne legge til nye assosiasjoner til identiteten, er det viktig å påse at enkeltelementene har en naturlig rød tråd.

For å skape denne røde tråden så må enkeltelementene velges ut nøye. Forskjellige farger har forskjellige naturlige assosiasjoner. Grønn er ofte ansett som naturlig og bærekraftig, mens rødt er romantisk og energifylt.

Fonter også utgjør en viktig del av den visuelle identiteten. Sans-serif fonter skaper ofte en følelse av stilrenhet og modernitet, mens kursive fonter som ser håndskrevne ut skaper en følelse av at noe har vedvart over tid og er klassisk og elegant. Fonter utgjør forøvrig en så viktig del av den overordnede visuelle identiteten, at mange selskaper får hjelp av designere til å lage sin helt egne font.

Mange forskjellige sider i en brosjyre med samme gjennomgående gul svart og hvit stil og samme fonter og visuell identitet
Share the Post:

Related Posts