Unike fortrinn ved markedsføring av byggevarer på nett

Unike fortrinn ved markedsføring av byggevarer på nett

Markedsføring på nett har i mange tilfeller helt erstattet annonsering i andre kanaler. Det gjelder åpenbart digitale produkter og tjenester, men også en mengde fysiske produkter fra både nettbutikker og forhandlere med fysiske butikkutsalg. Digital markedsføring har en rekke fordeler sammenlignet med klassisk annonsering – disse faktorene er relevante også når det gjelder markedsføring av byggevarer på nett. I dag er det mange som handler både dører, vinduer og andre materialer digitalt, da er det viktig å være der kunden er.

Enklere tilgang til kunder via digitale kanaler

Netthandel har gjort det mulig for en rekke nye aktører å tilby produkter og tjenester til sluttbrukere. En digital forretningsmodell lar en produsent selge direkte til kunder, Best & Billigst er et godt eksempel på hvordan en spesialisert nisjeforhandler kan rette seg direkte til kunder. En slik tilnærming har flere fordeler:

  • Distribusjon og markedsføring frikobles fra innfløkte forhandlernett, grossister og agenter som skal ha sin andel av produktprisen. Det er ikke alltid enkelt å få innpass hos noen av byggevarekjedene med fysiske butikker.
  • I mange tilfeller vil det også være enklere å handle produkter som vinduer og dører på nett. Det gjelder definitivt ulike vinduer som produseres med unike mål, eventuelt kombinert med annen skreddersøm.
  • I tillegg kan direkte kommunikasjon mellom produsent og kunde redusere både ventetid og risiko for feil betydelig. Det er noe de aller fleste kunder vil kunne sette stor pris på.

Disse faktorene er på ingen måte unike for produktkategorier innen byggevarer, men det er interessant å se hvordan også slike mer «tradisjonelle» produktkategorier fungerer i en digital modell for distribusjon.

Utfordringer og fordeler med skreddersøm og unike produkter

Noen byggevarer, ikke minst vinduer av forskjellige typer, produseres på bestilling basert på unike mål fra kunde. Det finnes selvfølgelig noen vanlige standardmål som mange kunder velger, men det er likevel et betydelig element av skreddersøm i bunn. Det kan være både en utfordring og et fortrinn ved markedsføring.

Det kan være utfordrende å presentere unike produkter på en enkel måte, gitt at prisen kan påvirkes av en rekke ulike faktorer. Derfor velger mange produsenter å produsere noen grunnmodeller eller lagervarer, slik at kunder kan danne seg et bilde av det generelle prisnivået.

Samtidig kan unike produkter uten tvil være et stort fortrinn, gitt at det er mulig å tilby akkurat det produktet og prisnivået som kunden ønsker. Det er et unikt aspekt ved digital markedsføring av byggevarer som vinduer og dører.

Share the Post:

Related Posts