Ei dame som sitter på datamaskinen sin og tar kredittsjekk av seg selv

Når kan det være smart å søke forbrukslån med en medlåner?

Å ta opp et lån er en stor økonomisk beslutning som må tenkes nøye over på forhånd. Samtidig er det i alles beste interesse å skaffe så gode betingelser på lånet som mulig, men hvordan kan man klare dette hvis man har en helt vanlig, eller en mindre god inntekt?

Her kan du lese om hva en medlåner er, vedkommendes rolle og situasjoner hvor en medlåntaker kan hjelpe deg med å skaffe et forbrukslån med gode betingelser.

Hva er en medlåner?

En medlåner er en person som er medansvarlig for å betale ned et lån sammen med hovedlåntaker. Her skal begge partene ha et like stort ansvar for nedbetalingen, samt eventuelle manglende innbetalinger.

Dersom lånet misligholdes, vil blant annet både hovedlåntaker og medlåntakers kredittvurdering svekkes slik at det blir vanskeligere å ta opp lån i fremtiden. Begge partene er med andre ord likeverdige juridisk sett.

Ta opp forbrukslån med medlåner

Man kan enkelt søke forbrukslån sammen med en medlåner. Som tidligere nevnt vil dette bidra til at man oppnår bedre betingelser på et ellers dyrt lån. Med bedre betingelser, mener vi bedre rente- og lånevilkår enn dersom man hadde søkt om lånet alene.

Banken tar hensyn til begge partners inntekt og ser på medlåneren som en ytterligere sikkerhet. Dermed minsker risikoen, og banken kan tilby bedre betingelser.

Også ved denne låneformen, har medlåner et like stort ansvar for lånet som hovedlåneren. Det er viktig å være ekstra bevisst på dette når det gjelder lån uten sikkerhet, da slike lån kommer med høye renter. Finn derfor en medlåner som du har tillit til, og som har en god økonomi.

Når kan det være lurt å søke forbrukslån med en medlåner?

I tilfeller hvor din egen økonomi ikke kan håndtere et forbrukslån alene eller din betalingsevne ikke strekker helt til, vil en medlåner være et godt alternativ.

Det siste året har dessuten Norges Bank hevet styringsrenten flere ganger, noe som betyr at det blir dyrere å ta opp lån. Renten skal trolig ytterligere opp fremover, og står i dag på 3,75 prosent.

Dermed vil en medlåner være et godt alternativ for deg som ønsker å skaffe beste forbrukslån i løpet av de neste årene, da banken beregner risikoen som mindre med to inntekter.

Husk imidlertid på at hverken du eller medlåneren kan ha noen betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker når dere søker om forbrukslån. Slike økonomiske heftelser vil automatisk føre til avslag hos bankene.

Share the Post:

Related Posts