Markedsføring av vinduer, dører og andre byggevarer på nett

Markedsføring av vinduer, dører og andre byggevarer på nett

Netthandel var i begynnelsen preget av enkle varer, som forbrukere kunne forstå uten å måtte sette seg inn i en mengde detaljer. Det er ikke en tilfeldighet at Amazon begynte med akkurat bøker. Etter hvert har imidlertid praktisk talt alle produktkategorier beveget seg mot en markedsføringsmiks med betydelig innslag av digitale flater, det gjelder i dag også dører, vinduer og andre byggevarer.

Unike utfordringer med denne produktkategorien

Det er ingen som kjøper nye vinduer til huset på impuls, det er også et relativt smalt utvalg forhandlere som levere byggevarer på det norske markedet. Noen har spesifikt fokus på kategorier som dører og vinduer, se for eksempel nettsiden https://www.sparevinduer.no/, samtidig er det også noen som selger alt fra spikere til traktorer.

Akkurat denne bredden er en av utfordringene med markedsføring av vinduer, dører og byggevarer på nett. Ulike kunder vil ha helt forskjellige ønsker og krav når det gjelder hvordan de ulike underkategoriene skal presenteres og markedsføres. Noen kunder er på jakt etter spesifikke produkter i en underkategori, mens andre kunder ser etter en bred miks av materialer til oppføring av et nytt bygg.

Skreddersøm eller standardprodukter

Noen byggevarer har et betydelig innslag av skreddersøm, eventuelt kombinert med produksjon etter bestilling. Slike faktorer kan gjøre det litt mer utfordrende å presentere helt konkrete produkter på samme måte som enklere varer i andre kategorier. Det er helt enkelt ikke mulig å presentere et mangefasettert produkt med en rekke ulike variabler i en enkel Google Shopping-boks.

Når det gjelder underkategoriene dører og vinduer, vil dører i stor utstrekning kunne markedsføres som enkeltprodukter. Heldigvis er det standardiserte mål når det gjelder både ytter- og innerdører, noe som fører til at det ofte er akkurat disse standardmålene som en kunde er på jakt etter. Det finnes noe rom for skreddersøm også her, for eksempel når det gjelder unike farger, men bildet er likevel relativt oversiktlig.

Vinduer er et noe mer komplisert produkt. Det finnes selvfølgelig noen standardmål og -modeller også her, men samtidig åpner de ledende produsentene for skreddersøm. Det henger dessuten sammen med at mange vinduer produseres etter bestilling, slik at skreddersøm av mål ikke har spesielt mye å si for produksjonskostnader og lagerbeholdning. Noen produsenter kan likevel velge å markedsføre noen standardmål med konkrete priser, for å la kundene danne seg et bilde av det generelle prisnivået. Det er bare én av mange smarte teknikker ved markedsføring av vinduer, dører og byggevarer på nett.

Share the Post:

Related Posts