4 Animerte figurer som jobber med markedsføring og kommunikasjon på pcer med en megafon i bakgrunnen, butikkommunikasjon

Hva er butikk-kommunikasjon, og hvorfor er det viktig?

4 Animerte figurer som jobber med markedsføring og kommunikasjon på pcer med en megafon i bakgrunnen, butikkommunikasjon

Butikkommunikasjon, eller in-store communication på engelsk, er et viktig komponent for både brandbygging og for å gjøre handelsopplevelsen til kunder så knirkefri som mulig.

En god butikkommunikasjon er avgjørende for å sørge for at kunder lett kan manøvrere seg rundt i en butikk, og lett finne det vedkommende aktivt ser etter eller det vedkommende ikke nødvendigvis visste eksisterte og var appellerende.

Hva er butikkommunikasjon?

Butikkommunikasjon viser til kommunikasjonen som finner sted i et butikklokale der det drives detaljhandel. Butikkommunikasjon har som formål å benytte seg av primært visuelle komponenter for å optimalisere ønskede produkter og merker sin synlighet, og ikke minst gjøre butikken mer oversiktlig for kunden.

Butikkommunikasjon tar ofte formen av skilt, hyllemarkører, plakater og nå mer nylig også digitale skjermer og flater. I tillegg til mer tradisjonelle former for butikkommunikasjon, som skilt som promoterer et bestemt produkt, finnes det også mer diskre former for butikkommunikasjon.

Piler på gulvet som fører kunden gjennom butikklokalet, slik som hos IKEA, er et typisk eksempel på et visuelt element som kommuniserer til kundene.

Klarhet og tydelighet er essensielle elementer som må inkorporeres inn i en butikk sin kommunikasjon til kundene. Derfor er det viktig at kanteskilter, piler og andre visuelle elementer er intuitivt forståelige, slik at kunder raskt skjønner dens formål og hva man ønsker å kommunisere.

Hvem benytter seg av butikkommunikasjon?

Så og si alle som driver detaljhandel benytter seg av butikkommunikasjon til varierende grader. Noen bruker det nærmest ubevisst ved å bruke skilting som viser frem varesortiment, tilbud og lignende, mens andre har egne butikkommunikasjonsspesialister som omhyggelig planlegger butikkens overordnede butikkommunikasjonsstrategi.

De fleste suksessfulle butikker som har god inntjening fra sine kunder, har benyttet seg aktivt av butikkommunikasjonsplanlegging, for å sørge for at alle elementene i butikken har en klar og tydelig rød tråd og har synergieffekt til hverandre.

Dersom man ikke nøye planlegger butikkommunikasjonen, kan ofte de enkeltstående elementene være i konflikt med hverandre og signalisere informasjon som står i strid til hverandre. Dette kan skape ubehag for kundene, og føre til et potensielt inntektstap.

Slik kan butikkommunikasjon øke omsetning

Butikkommunikasjon har flere positive virkninger enn simpelthen å gjøre en butikk lett å manøvrere seg i for kunder. Med en godt planlagt butikkommunikasjon kan man også oppnå å øke butikkens omsetning.

En god butikkommunikasjon kan bidra til å øke omsetning ved å blant annet gi kunder en bedre handleopplevelse, noe som igjen fører til at kunden ønsker å bruke mer tid i butikken, og dermed kjøpe flere varer.

Denne forbedrede handleopplevelsen kommer av at kunden hele tiden vet hvor i butikken han befinner seg, samt for klar og tydelig informasjon om varer, merker og deres unike egenskaper og annen informasjon man som forhandler ønsker å forsterke og vektlegge.

Butikkommunikasjonselementer som skilter, plakater og andre flater som viser frem informasjon om butikken, merkene og produktene, kan bidra til å informere kunden slik at vedkommende kan fatte informative beslutninger. Dette fører til økt tilfredshet og dermed ofte høyere salg. Videre, så er det ofte svært frustrerende for kunder og måtte finne en ansatt som ikke alltid er tilstede for å få informasjonen vedkommende trenger. Nettopp derfor er det viktig med en god butikkommunikasjon, slik at kunden lett og intuitivt kan ta til seg mesteparten av den informasjonen vedkommende måtte ønske, helt autonomt.

En animert butikk med produkter og markedsføringsskilt i bakgrunnen

Kan gi mer enn bare omsetningsøkning

I tillegg til å kunne bidra til å øke salg og dermed omsetning, så kan en god butikkommunikasjon bidra til å øke kundetilfredshet. Med kunder som er tilfreds kommer også en høyere kundelojalitet, noe som bidrar til å øke omsetning og bevissthet til eget merke inn i fremtiden.

Ved å ha en velformulert og godt planlagt butikkommunikasjonsplan kan man skape et hyggelig rom for kundene. Med god butikkommunikasjon kan man også formidle butikkens verdier, unike konkurransefortrinn og eksponere kunden for bedriftens identitet og merkevare. 

Med andre ord, så er butikkommunikasjon også på mange måter en forlengelse av merkevarebygging og markedsføring. Man kan dermed sørge for at kundene får en følelse av at butikk-rommet er preget av gjenkjennbare og identifiserbare elementer som gjenspeiler bedriften på en god måte.

Hvis du ønsker å forbedre egen butikkommunikasjon for å lettere kunne gi kunder den informasjonen de ønsker og ikke minst bygge merkevare inne i de fysiske butikklokalene og øke kundetilfredshet, så kan vi anbefale et butikkommunikasjonsbyrå.

Vi i Icesoft har god og nær kontakt med Marketin som er et byrå som har spesialisert seg på butikkommunikasjon, industriell design, interiørdesign og konseptbygging. De har hjulpet en rekke store og mindre aktører til å forbedre sin butikkommunikasjon. Dersom du ønsker å følge i fotsporene til bedrifter som DNB og Coop, så er Narketin byrået for deg.

Ta kontakt med Marketin for mer informasjon om butikkommunikasjon og hvordan det kan hjelpe butikken din. Marketin kan kontaktes på deres nettside: Marketin.no

Share the Post:

Related Posts