4 Animerte figurer som jobber med markedsføring og kommunikasjon på pcer med en megafon i bakgrunnen, butikkommunikasjon

Hva er, og gjør et retail-kommunikasjonsbyrå?

Det finnes mange forskjellige typer kommunikasjonsbyråer. Diverse kommunikasjonsbyråer har forskjellige fokusområder. Der noen satser på å PR, krisehåndtering og presseomtale for store selskaper og politikerne, satser andre byråer på markedsføring, annonsering og grafisk profilering for et bredt spektrum forskjellige kunder.

Den type kommunikasjonsbyrå vi skal ta for oss i dette innlegget derimot, er et retail-kommunikasjonsbyrå. Det vil si at det et kommunikasjonsbyrå med særlig fokus på butikker og utsalgssteder. Et slikt kommunikasjonsbyrå benytter seg av retail design, merkevarebygging, markedsføring, innholdsmarkedsføring og butikkommunikasjon for å skape oppmerksomhet til butikken, øke dens omsetning og øke kundetilfredshet og -lojalitet.

En animert butikk med produkter og markedsføringsskilt i bakgrunnen

Hva er et kommunikasjonsbyrå for retail?

Et retail-kommunikasjonsbyrå er et kommunikasjonsbyrå med særlig fokus på å skape synlighet og øke salget til bedrifter med fokus på detaljhandel. Det er få kommunikasjonsbyråer i Norge med et omfattende spissfokus rettet mot kun retail og butikk.

Grunnen til at det er viktig for butikker å satse på et retail-kommunikasjonsbyrå kontra et mindre spesialisert byrå, er at førstnevnte har unik kompetanse som er svært relevant for den bestemte bransjen.

Bedrifter som primært opererer innenfor B2B-segmentet, og/eller som ikke har omfattende økonomisk aktivitet som utspiller seg i et avgrenset fysisk lokale, har helt andre behov en motparten, altså butikker og virksomheter som driver med detaljhandel.

Med et fysisk lokale og kunder som gjennomfører transaksjoner innad i butikken, vil bedriften ha unike behov knyttet til optimalisering av lokalene og kundeopplevelsen. Å ivareta kundeopplevelsen og optimalisering av butikklokalene er ingen lett affære. Nettopp av den grunn finnes det kommunikasjonsbyråer hvis fokus er rettet mot nettopp denne oppgaven.

Retail-kommunikasjonsbyråer har medarbeidere som i tillegg til å kunne dekke de mer tradisjonelle fagområdene tilknyttet kommunikasjonsbyråer som markedsføring, PR og grafisk design, også har kompetanse innenfor industriell design, psykologi, ergonomi og retail design.

Disse sistnevnte fagområdene gjør seg svært relevante når det komme til å skape hyggelig lokaler, og legge disse til rette for å sikre besøkende en så trivelig handleopplevelse som overhode mulig.

Hva gjør et retail-kommunikasjonsbyrå?

Retail-kommunikasjonsbyråer jobber for å øke salget til butikken. Dette gjøres blant annet ved å forbedre handleopplevelsen til besøkende i butikken.

Gjennom å jobbe målrettet med å skape en optimal utforming av alle komponentene i butikken kan en kommunikasjonsbyråmedarbeider forbedre kundeflyten innad i butikken. I tillegg til en bedre kundeflyt som sikrer en mindre klaustrofobisk handleopplevelse, vil en retail-kommuniksjonsekspert gjøre butikken lett for kunden å manøvrere seg rundt i.

Dette gjøres gjennom det som kalles butikkommunikasjon. Butikkommunikasjon handler om å gjøre butikken intuitivt forståelig for kunden. Kunder skal selv kunne finne frem til ønskede varer og oppsøke informasjonen de trenger. Dersom det ikke er intuitivt forståelig, vil kommunikasjonseksperten kunne inkludere skilting og informasjonsplakater på en ikke-påtrengende og nøytral måte for å vise kunden den rette veien.

I tillegg til det som er nevnt ovenfor, utfører retail-kommunikasjonsbyråer en rekke andre tjenester. Disse tjenestene skal vi kort gå gjennom nedenfor.

Et team som sitter rundt et bord og planlegger, kommunikasjonsbyrå for retail

Merkevarebygging

En merkevare skal være lett gjenkjennelig, og kunne brukes for å signalisere hva butikken står for, dens identitet, og hva som nettopp gjør den bestemte butikken unik.

Det tar tid å bygge opp en merkevare. Gjennom målrettet arbeid knyttet til profilering, planting av ønskede assosiasjoner hos målgruppen, og deretter å eksponere bedriftsprofilen sammen med assosiasjonene gjennom annonsering og markedsføring, kan man sakte men sikkert begynne å bygge opp merkevaren.

Markedsføring på eksterne kanaler

For å bygge kjennskap til butikken og merkevaren, er det viktig å nå ut til den relevante målgruppen. Dette gjøres gjennom interne og eksterne kanaler som SoMe, annonsering i tradisjonelle kanaler, informasjonskampanjer, internettannonsering og markedsføring gjennom jungelparagrafen (word of mouth).

Markedsføring i butikk

Butikker og bedrifter med tydelig definerte lokaler har en unik mulighet sammenlignet med bedrifter uten en tydelig fysisk tilstedeværelse. Et butikklokale er på mange måter en kanal for markedsføring.

Gjennom retail design og butikkommunikasjon benytter retail-kommunikasjonsbyråer seg av butikklokalet på en god måte for å markedsføring butikken. Dette bidrar til å påvirke kunder til å utøve ønsket atferd som prøving av nye produkter, å tilbringe mer tid i butikken og til å bli informert om butikknyheter.

I tillegg til det som er nevnt ovenfor, vil en butikk også kunne benytte utstillingsvinduer og utendørs markedsføring på egen grunn til å ta oppmerksomheten til forbipasserende for å tiltrekke seg nye kunder.

Konseptbygging

Dersom butikken ønsker å posisjonere seg bedre i dagens marked, eller kanskje ønsker å nå et nytt og spennende marked, så er det viktig å sørge for at deres konsept er godt planlagt og skikkelig gjennomført.

Dette kan et retail-kommunikasjonsbyrå hjelp til med. Ved å sikre at bedriftens visuelle profil, eksisterende omdømme, og ønskede assosiasjoner kommer tydelig med i det nye konseptet, er det større sjanse for at det skal bli vellykket.

Retail-kommunikasjonsbyråer kan også bistå med analytisk arbeid for å skaffe innsikt i forbrukeratferden til den tiltenkte målgruppen. Dette vil bidra til å gjøre konseptet mer robust og tilrettelagt for målgruppen.

Innholdsmarkedsføring og kampanjer

For å øke kundeengasjement og bevissthet, er det viktig å nå ut med relevant informasjon til kundene. Markedsføringi form av bilag, lojalitetskampanjer, video og tekstmarkedsføring og kampanjer er en god måte å gjøre dette på..

Share the Post:

Related Posts