En moderne butikk med skikkelig innredning og kombinasjon av betong, rør i taket og ubehandlet treverk

Hvordan innrede en butikk? – Her er hvordan!

Har du en butikk du ønsker å endre innredningen til? Eller kanskje du skal starte en helt ny butikk og ønsker en unik butikkinnredning? Uavhengig av hva anledningen er, kan dette innlegget hjelpe deg med å skape en bedre gjennomtenkt, mer effektiv og stilig butikkinnredning.

Butikkinnredning er et viktig verktøy for å skape ønsket atmosfære i butikken, oppfordre til ønsket kundeatferd, og ikke minst drive markedsføring innad i butikken. For bedrifter som driver salg av varer og/eller tjenester i et fysisk lokale, er lokalet en uvurderlig og viktig kanal der de kan kommunisere med kunder og drive markedsføring.

Skap et unikt og gjennomtenkt konsept

3D render av en moderne kiosk i et urbant miljø laget av byrået Reactor

Før man setter i gang med selve butikkinnredningen, er det uhyrlig viktig å først sette seg ned å se for seg sånn omtrentlighet hvordan man ønsker at butikken skal bli seende ut.

Det er viktig å huske at butikkinnredningen skal reflekterer identiteten, visjonen og den visuelle profilen til bedriften, merkenavnet og butikken. Derfor er det svært viktig at man er godt kjent med sin egen bedrift, dens kultur og at man ikke minst vet hva man ønsker å kommunisere til omverden.

Når man er kjent med dette, kan man begynne å sette sammen et konsept. Definer bestemte farger, fonter, ønsket visuell profil og en overordnet interiørstil. Når dette er på plass, begynner man å få på plass et butikkonsept.

Visualiser og planlegg konseptet og dens realisering

Før man setter butikkonseptet ut til live, er det viktig å visualisere hvordan butikkonseptet vil bli seende ut når det er realisert. For å få til dette kan man lage plantegninger, skisser eller lage en 3D-visualisering.

Når man visualiserer konseptet i forkant av butikkinnredningen, vil partene kunne se hvorvidt det faktisk vil ta seg ut i butikken, og hvorvidt noe bør revideres, endres på og/eller optimaliseres.

En god plantegning og visualisering vil også hjelpe håndverkerne når de skal sette opp butikken. Det vil bidra til at konseptet blir realisert på en best mulig måte, slik at sluttresultatet blir slik det opprinnelig var tiltenkt i butikkonseptet.

Bruk butikkinnredningen som er verktøy for å skape et godt inneklima

Butikkinnredning er mer enn noe rent praktisk for å plassere varer eller skape en interiørstil. En butikkinnredning er også et viktig verktøy for å skape et godt inneklima. Riktig belysning, inkludering av planter og bruk av luftige og åpne rom er gode virkemidler for å skape en trivelig butikk der både ansatte og kunder trives. Å ha en god butikkinnredning er like viktig som å holde en god produktpresentasjon.

Det er også viktig å sørge for at butikken har en god sirkulering av luft. Ved å planlegge butikkinnredningen nøye, slik at det blir åpne kanaler gjennom butikken der luft kan sirkulere uforstyrret, har man bedre forutsetninger for et bedre inneklima.

Bruk butikkinnredningen smart for å skape bedre flyt i butikken

Hvis det er en ting kunder misliker, er det det å gå oppå hverandre i trange lokaler. Derfor er det viktig å benytte seg av butikkinnredningen på en smart måte, for å sikre at det er god flyt i butikken.

IKEA har blant annet funnet en god måte å gjøre dette på. IKEA har som mange lesere sikkert er klare over, en enveis vei som går gjennom hele utstillingslokalet fra start til slutt. Dette sikrer at kunder har god plass og at butikken har en god flyt.

En moderne butikk med skikkelig innredning og kombinasjon av betong, rør i taket og ubehandlet treverk

Å ha en god flyt i butikken sørger for at kunder blir mer fornøyde. Dersom kunder opplever å skumpe borti hverandre, blir ofte deres handleopplevelse redusert. I tillegg til å organisere butikkinnredningen slik at hyller og annen innredning skaper gode ganger og nok plass, kan man også skape bedre flyt ved å være bevisst på hvor man plasserer bestemte varer.

For eksempel, så bør de mest populære varene være lettest tilgjengelig, slik at kunder som ønsker de bestemte varene slipper å gå helt i enden av butikken. Dette er spesielt gjeldende i store butikker. Varer som komplimenterer hverandre, som for eksempel maling og koster, spikere og hammere, iskrem og sjokoladesaus, sokker og sko, bør også være nær hverandre. Dette bidrar også til mersalg.

Benytt deg av forbrukeratferd, ergonomi og psykologi

I tillegg til punktene vi har pekt på ovenfor, er det viktig å benytte seg av forbrukeratferd, ergonomi og psykologi, for å påvirke kundene til å utøve ønsket atferd innad i butikken. En slik atferd kan være å lage et tilbud som er tilgjengelig for kredittkort-program med cashback, eller bevege seg på en bestemt måte i butikken, prøve nye varer, bli eksponert overfor markedsføring og nyheter, eller å kjøpe bestemte varer.

Share the Post:

Related Posts