Hva er webdesign? – Dette visste du ikke!

Webdesign, hva er det egentlig? Og ikke minst, hvorfor er det nødvendig med en god satsning på webdesign for enhver seriøs forretning? Dette er spørsmål som vi skal strebe etter å besvare på en mest mulig måte i denne artikkelen.

Illustrasjonsbilde av webdesign med bilder av tannhjul søkelupe analytikk osv som viser til de forskjellige elementene som inngår i webdesign, webdesign

Hva er webdesign?

Kort forklart så er webdesign simpelthen design av innhold for verdensveven, også kalt World Wide Web (www) på engelsk. Denne forklaringen er dog noe overfladisk, og gir oss ikke en god innsikt inn i fagområdet som er rettferdig overfor de mange hardtarbeidende webdesignerne.

En mer presis definisjon som tar høyde for det harde arbeidet som inngår ved webdesign kan være: En nøye uttenkt komposisjon bestående av grafiske, billedlige og i noen tilfeller kode- og stilelementer for å skape et ønsket grafisk inntrykk. Dette grafiske inntrykket utgjøres altså av de visuelle komponentene ved nettsiden.

Noen webdesigner har også tverrfaglig kompetanse, og tar også for seg noen eller flere ikke-visuelle komponenter ved nettsiden. Slike webdesignere har som regel noe kompetanse innenfor front-end utvikling, som handler om å skape et teknisk-funksjonelt grafisk brukergrensesnitt. 

Der det primært er webdesigneren som skisserer hvordan de grafiske komponentene skal bli seende ut, er det front-end utvikleren som sørger for at dette blir realisert i form av kode og programmering.

Med fremveksten av såkalte nettsidebyggere som elementor og norske UX-builder, er mange webdesignere blitt styrket i sin stilling, og er blitt stadig mindre avhengige av front-end utviklere.

Til tross for nettsidebyggere, er det i stor grad fortsatt nødvendig med både webdesignere, front-end og back-end som jobber i lag, når man skal realisere mer omfattende nettsider.

Hvorfor er det viktig med fokus på webdesign?

Det er mange gode grunner for at det er svært viktig å holde et godt fokus på webdesign. Den kanskje aller mest åpenbare, og appelerende argumentet i webdesignets favør, er nok utvilsomt webdesignets rolle som bedriftens fasade mot omverdnen.

I tillegg til det førstnevnte argumentet, finnes det også andre gode argumenter som brukervennlighet, utforming som tar høyde for personer med nedsatt funksjonsevne og ikke minst å skape ønsket effekt hos de besøkende. Husk også at det er viktig å velge et godt webbyrå når du skal designe og utvikle en nettside.

Alt bygger på førsteinntrykket

Google, Apple, Equinor og BMW. Hva har disse selskapene til felles? Sannsynligvis en god del, men i denne artikkelen ønsker vi å rette fokuset mot deres satsning på å skape gode inntrykk hos potensielle kunder.

Disse selskapene har alle svært elegante og påkostede lokaler i form av det svært elegante Equinor-bygget i Oslo (som er oppført på visitoslo.com som en severdighet), Apple park, og Google og BMW sine like så elegante bygg. Man kan spørre seg hvorfor bedrifter påkoster seg slike satsninger? Rent praktisk, kunne en kjedelig betongkloss med like mye plass utgjøre den samme funksjonen, altså å være et hovedkontor.

Men nøkkelordet her er så klart ikke det praktiske, men nemlig det visuelle. I tillegg til ekstravagante bygg, har disse bedriftene også svært flotte, moderne, elegante og representative nettsider.

Det har de, fordi at nettsider i stor grad utgjør mye av den samme funksjonen som fysiske lokaler. Derfor, er webdesign ikke bare noe man bør ta seg råd til grunnet at det kan utgjøre en positiv effekt, det er på 20-tallet i det 21-århundre noe man må vie tid og ressurser til på samme linje som daglig drift og produktutvikling.

På samme måte som de store bedriftene har flotte fysiske lokaler i form av bygninger, og digitale lokaler i form av nettsider, så bør du også følge deres eksempel. Heldigvis for mindre bedrifter, er et godt webdesign satsning mye mer økonomisk oppnåelig enn den fysiske motparten.

Et flott webdesign er med på å avgjøre hvorvidt en besøkende tar seg tid til å lese gjennom siden og analysere dens innhold, eller å bare forlate siden like raskt som vedkommende trykket seg inn på den. Ettersom at alle besøkende er en potensiell kunde, er det svært viktig å ha et flott, moderne webdesign som står i stil til eget brand og uttrykk, dette vil kunne skape et positivt førsteinntrykk på besøkende, og bidra til konvertering av besøkende til kunder.

Trenger du hjelp med Google-annonsering eller lignende? – Ta kontakt

Brukervennlighet og generell utforming

Et annet godt argument for å ikke ta lett på webdesign som en bedrift, er generell utforming og brukervennlighetsaspektet. En god webdesigner er ikke kun en artist, hvis virke er kun å lage en flott visuell nettside.

Webdesigneren har også mange mindre åpenbare arbeidsoppgaver de må oppfylle. Noen av disse oppgavene er å lage en brukervennlig nettside som er intuitivt utformet og enkel og ta i bruk, og å utforme en nettside som også tar høyde for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne ha glede av nettsiden.

Med en god webdesigner på laget, er nettsiden utformet etter rådende mønsterpraksis. Dersom denne praksisen følges, vil blinde med sine verktøy kunne navigere på nettsiden, og få tekst og bilder opplest gjennom eget verktøy som er kompatibelt med nettsiden.

Skape ønsket effekt

Webdesign er på mange måter også et markedsføringstiltak på lik linje med profilering og annonsering på diverse mediekanaler. Derfor, vil en dyktig webdesigner under skissering og utforming av nettsiden, ta høyde for deres eksisterende grafisk profil, uttrykk og kommunikasjonsstil.

Deretter vil disse uttrykkene bli inkorporert inn i webdesignet, slik at besøkende får en opplevelse av at bedriften har en gjennomtenkt og helhetlig brand, profilerings- og kommunikasjonsstil som strekker på tvers av plattformer og kanaler.

Webdesigneren vil også utforme nettsiden i tråd med nettsidens ønskede formål, for at den vil kunne skape ønsket effekt hos de besøkende.

Webdesign og innholdsstyringssystemer

I tillegg til å utforme nettsider med et elegant, tidsriktig og stilig webdesign, vil også en god webdesigner etter ønske fra sine kunder, utforme nettsiden på en slik måte at den er kompatibel med innholdsstyringssystemer (CMS) som WordPress, Joomla, Woocommerce og lignende. Dette vil bidra til at kunden i etterkant vil kunne publisere nytt innhold, og vil evne å oppdatere og holde nettsidens informasjon, bilder og tekst oppdatert.

Et gjennomtenkt UX gir de beste forutsetningene for en suksessfull nettside

UX, som står for user experience, altså brukeropplevelse på norsk, er en viktig del av webdesign. UX tar for seg hvordan en webdesigner og/ eller en UX-designer går til verks for å utforme en nettside med fokus på å skape en ønsket effekt hos de besøkende.

Denne effekten kan være å oppfordre til å gjennomføre en handling, som å kjøpe et produkt eller å ta kontakt. Eller, så kan effekten være å skape bevissthet og spre informasjon. 

Uavhengig av hvilken effekt man ønsker å skape, så kan en dyktig webdesigner bidra til å sørge for at nettsiden sitt webdesign er satt sammen på en måte som bidrar til å skape ønsket effekt og opplevelse hos brukeren.

Share the Post:

Related Posts