Slik drar du nytte av din digitale markedsføring i den virkelige verden

I dag begynner nesten alle kundereiser i digitale kanaler, enten via organisk trafikk eller betalt markedsføring. Selv om man er på jakt etter noe som bare kan kjøpes i den fysiske verden, er det ikke uvanlig at man helt enkelt først søker på nett. Samtidig er det også svært viktig å sørge for at markedsføringen i digitale medier kan konverteres til salg i den fysiske verden.

Digital markedsføring som skaper kjennskap

Digital markedsføring kan treffe bredt når målet er å skape kjennskap. Slike tiltak kan relativt enkelt kombineres med grep i den fysiske verden. Hvis man promoterer en merkevare eller annet budskap i sosiale medier, er det viktig at de samme elementene er lett tilgjengelige i for eksempel plakater i en klikkramme. Med en fleksibel løsning som nevnte klikkramme, er det også enkelt å skifte ut budskap i takt med oppdaterte digitale kanaler.

Det er imidlertid viktig å begrense markedsføringen i digitale kanaler til målgrupper der man faktisk også vil kunne møte mottakerne i andre kanaler. Det er helt enkelt ikke noe poeng å bygge kjennskap hos mennesker som for eksempel bor på en plass der de aldri vil kunne besøke virksomheten.

Digitale kampanjer som skal utløse en handling eller et salg

Det er selvfølgelig også mulig å skape digitale kampanjer som skal være direkte salgsutløsende. Man kan for eksempel benytte kampanjekoder eller spesielle pristilbud i digitale kampanjer, som så kan reflekteres og måles i en butikk eller annen salgskanal i den fysiske verden.

Det er dessuten mulig å innhente leads via digitale kanaler, for så å konvertere dem til salg i den fysiske verden på en proaktiv måte. Det gjelder selvfølgelig produktsalg, men også tjenestesalg. Frisører er et svært godt eksempel på hvordan det å innhente et leads, i form av å booke en avtale, utgjør et sømløst første trinn i en kundereise i den fysiske verden.

Share the Post:

Related Posts