Konsept til en kiosk, moderne og selvbetjent løsning i urbane omgivelser sett ovenfra

Hva er en retail designer, og hvorfor er det viktig for butikker?

Alle flagship-butikker, kjeder og de fleste mindre butikker bruker det, men hva er egentlig retail design? Og ikke minst, hva gjør en retail designer?

I dette innlegget skal vi ta for oss disse spørsmålene, og vise til hvorfor retail design er viktig og ikke minst hvordan dette kan bidra til å øke salg og kundetilfredshet.

Konsept til en kiosk, moderne og selvbetjent løsning i urbane omgivelser sett ovenfra
Eksempel på Retail konsept

Hva er retail design/Butikkdesign?

Butikkdesign, eller retail design på engelsk handler om å utforme en butikk sin innredning, produktplasseringer, skilting og markedsføringsmateriell i butikken på en god og lett-forståelig måte.

En retail designer benytter seg av ekspertise som er hentet fra forskjellige fagområder som blant annet arkitektur, interiørdesign, industriell design, grafisk design, ergonomi og annonsering.

Hensikten med retail design er å utforme butikken slik at kundene lettfattelig finner frem til informasjon og de forskjellige varene i butikken, samtidig som de får en god opplevelse av butikken. Et gjennomført retail design tar også høyde for den kommunikasjonsstilen og den grafiske profilen til varemerket/ butikken, og utreder butikken slik at den står i stil med assosiasjoner kunder har til merket/ butikken.

Hva gjør en retail designer?

En retail designer skaper retail design/ butikkdesign ved å benytte seg av de forskjellige fagområdene som nevnt ovenfor.

Retail designeren formulerer en plan over hvordan butikken skal være innredet, og hvordan skilting og annet grafisk materiell skal komme frem på en god og naturlig måte sammen med produktenes plassering i butikken.

Ofte planlegger også retail designeren hvor kassene og eventuelle hjelpesentraler skal være plassert. Retail designeren sin jobb er svært viktig for butikken forøvrig, og bidrar til å skape en god flyt og opplevelse hos kundene i butikken.

Konsept til en kiosk, moderne og selvbetjent løsning i urbane omgivelser sett ovenfra

Hvorfor er retail design viktig for butikker?

Retail design er svært viktig for butikker for mange grunner. Det kanskje aller viktigste en retail designer gjør på vegne av butikken, er å sørge for at kunder lett finner frem og føler at informasjon og hjelp alltid er tilgjengelig. Slik føler kunden for at butikken er intuitivt forståelig og at inndelingen til butikken er logisk og lett å manøvrere seg i.

Ved mangelen på et overordnet retail design, kan kunder lett bli fortvilet, stresset og ha med seg en dårlig opplevelse etter å ha vært i butikken. Dette er særlig gjeldende hvis kunden synes det var vanskelig å finne informasjon på egenhånd, og hadde vansker knyttet til å finne frem til det vedkommende lette etter.

Videre, er det også viktig at butikken er spennende utformet slik at nyheter og spennende og uventede varer blir fremhevet. Kunder er som regel mest fornøyd når de får servert en passe blanding av det som er trygt og kjent, sammen med nye og spennende overraskelser som de kan utforske på sine egne premisser.

Med en dyktig retail designer på laget ditt, kan du også bruke butikken som en del av butikkens overordnede markedsføringsstrategi. Et godt retail design spiller på lag med grafisk profil og kommunikasjonsstil, og inngår på en god måte som en brikke som passer inn i butikkens markedsføringspuslespill.

Kan et godt retail design øke salg og tilfredshet?

Et godt retail design kan så absolutt bidra til å øke salg og kundetilfredshet. Når kundene lett finner frem i butikken, og føler at de finner den informasjonen de ønsker, så føler de seg bedre ivaretatt og får derfor en bedre handleopplevelse. Dette bidrar til å øke kundetilfredshet og skape flere lojale kunder, som igjen bidrar til å øke salg.

I tillegg til å skape en høyere kundetilfredshet, skaper også et godt retail design en spennende butikk som ser innbydende og fascinerende ut for forbipasserende. Dette vil igjen bidra til å tiltrekke nye kunder som kanskje ellers ikke hadde oppsøkt butikken.

I tillegg til å øke kundetilfredshet og tiltrekke nye kunder, vil også et godt retail design kunne bidra til å løfte frem nye unike og spennende produkter på en god måte, noe som kan påvirke kunder til å prøve produktet. Videre, vil også en smart plassering og fremvisning av produkter basert på funn og empiri fra forbrukeratferd kunne bidra til å øke butikkens salg og omsetning. Du kan for eksempel plante tuja hekk utenfor butikken, eller satse på bedre luft innendørs.

Markedsføringmateriell fra coop med ordspill som spiller på mat, retail design
Eksempel på markedsføringsmateriale

Ser du etter en retail designer?

Vi i Icesoft har god kontakt og samarbeid med de dyktige retail designerne hos Marketin. Vi kan helhjertelig anbefale byrået Marketin til enhver butikk, utsalgssted eller kundesenter som ønsker å forbedre deres retail design.

Marketin har allerede hjulpet en rekke kjente bedrifter med deres retail design. I tillegg til å hjelpe større og kjente bedrifter, så hjelper Marketin også mindre foretak med retail design. Dersom du ønsker mer informasjon om hva Marketin.no kan gjøre for deg og bedriften din.

Share the Post:

Related Posts