En helautomatisk kiosk sett ovenfra

Hva er forskjellen på Retail design og konsept?

Hva er egentlig retail design, og hvor kan jeg finne et retail design-byrå for å hjelpe bedriften min i Norge? Dette er sentrale spørsmål som vi skal besvare så godt som mulig i dette innlegget.

En butikk realisert av Reactor med stilig moderne design bestående av mørke flater og treverk
En Elgiganten-butikk

Som folk flest, er nok sjansene svært høye for at du har besøkt en vakkert utsmykket butikk i Oslo, Bergen eller kanskje i en trendy europeisk storby.

Nå i etterkant kan du la dine tankene ta deg tilbake til opplevelsen du hadde når du var inne i butikken, hva gjorde at opplevelsen ble minneverdig i etterkant? Kanskje det var den nøye uttenkte men diskre duften av skog og einebær, som i samspill med eksponerte og ubehandlede treplater og blide ansatte ikledd rutete skjorter utgjorde en god harmoni som skapte et sterkt inntrykk hos deg, og forplantet bestemte assosiasjoner til merket?

Assosiasjoner som kan skapes hos butikk-besøkende i dette bestemte oppdiktede retail-design eksemplet, kan være adjektiver som røft, autentisk, organisk og naturlig.

Sannsynligvis har du ikke vært i en butikk som er helt likedan den jeg beskriver ovenfor, men uavhengig av dette kan du nok i ettertid fra kjensel på enkelte virkemidler som butikken spilte på for å påvirke deg gjennom å skape sanseinntrykk. 

Nøye tilrettelegging og utforming av butikken, og bruk av virkemidler for å danne ønskede sanseinntrykk og assosiasjoner danner utgangspunktet for mye av retail design. I tillegg til å skape assosiasjoner, er også retail design viktig for å designe butikklokalene sin innredning og vareplassering optimalt for å skape tilfredshet hos kunden, og gi dem en så behagelig butikkopplevelse som mulig.

Hva er retail design?

Retail design er et helt unikt fagområde som kombinerer elementer fra diverse vitenskapsgrener og andre fagområder som grafisk design, industridesign, forbrukeratferd, atferdspsykologi, grafisk design, markedsføring og reklamering, og ergonomi.

Kort oppsummert, kan retail design sies å være virkemidler som tas i bruk for å fremme ønsket atferd blant kunder og personer som man ønsker å trekke til butikken sin.

Slike virkemidler bunner i de forskjellige vitenskapsgrenene og fagområdene som er nevnt ovenfor i avsnittet. Virkemidlene manifesterer seg ofte i form av hylleplasseringer, innredning, grafiske detaljer i og utenfor butikken, og en generell nøye gjennomtenkt plassering av objektene i butikklokalet.

En noe upresis, men samtidig treffende simplifisering av fagområdet, kan være å referere til retail design som: Å designe kundeopplevelsen til forbrukere ved å benytte seg av virkemidler for å skape ønskede sanseinntrykk og stemning hos de besøkende når de er tilstede i butikken.

Markedsføringmateriell fra coop med ordspill som spiller på mat, retail design
Markedsføringsmateriell til Coop som er designet

Hvorfor er retail design viktig?

Retail design kan på mange måter sies å være like viktig som kvaliteten til produktene som selges i butikken. Misfornøyde kunder er ofte ikke tilfreds grunnet at det på et tidspunkt oppstod en dissonans mellom produktet i ettertid og deres oppbygde forventninger.

Retail design er med på å skape mange av disse oppbygde forventningene, og er som regel det siste markedsføringstiltaket en potensielle kunde blir eksponert overfor. Med dette så mener vi at den siste sjansen man har til å påvirke den potensielle kunden, er når vedkommende er til stede i butikken. Det er derfor svært viktig at tiden og deres opplevelse fra de er inne i butikken og frem til de fatter den endelige beslutningen om å kjøpe eller å forlate butikken, blir optimal. Denne opplevelsen har også ofte en svært stor påvirkningskraft til å avgjøre den potensielle kundens handling og fremtidig holdning til butikk og varemerket.

I tillegg til å potensielt kunne avgjøre om et kundebesøk blir konvertert til et salg eller ei, så er retail design med på å trekke potensielle kunder, skape Word Of Mouth (benytte seg av jungeltelegrafen), og skape ønskede forbindelser og assosiasjoner til merkevaren. Nettopp for disse grunnene, og flere, bør man ikke undervurdere viktigheten av å ha et gjennomtenkt retail design i sin butikk.

Hvor kan jeg finne et retail design-byrå i Norge?

Til tross for at det ikke er hver dag man snubler borti et retail design, har du æren av å ha gjort nettopp det i dag. Dersom du ser etter et ledende retail design byrå med gode referanser fra ledende merkevarer og butikkjeder i Europa som blant annet Stokke, Coop, DNB og Bergans, så er du kommet til rett sted!

Til tross for å ha referanser fra store og tunge selskaper, gjenspeiler det på ingen måte vår totale referanseliste. Vi kan hjelpe butikker og kjeder i alle størrelsesordener til å skape ønskede inntrykk på sine kunder, og ikke minst gjøre handleopplevelsen positiv og oversiktlig for kunden. 

En helautomatisk kiosk sett ovenfra
Oversikt over retailkonseptet til Pressbyrån
Share the Post:

Related Posts