Lage nettsiden selv? – Eller betale noen for å gjøre det…

Mange som har besluttet å anskaffe seg en nettside, har stått overfor dilemmaet: Skal jeg bruke en page-builder, eller hyre inn en utvikler for å lage en hjemmesnekret nettside?

I dag skal vi slå et slag for utviklere verden over, og komme med gode argumenter for hvorfor vi i Icesoft mener at skreddersydde og utviklede nettsider, kodet fra bunnen av og opp, er det aller beste alternativet.

Ikke bruk pagebuilders når du lager en nettside,

Får det akkurat slik man ønsker det

De flest page-buildere jobber overfra og ned, og legger til blokker og i noen tilfeller kolonner ved siden av hverandre, som man kan farge og legge til tekst og bilder i. For svært enkle nettsider som man ikke nødvendigvis ønsker skal ta over i søkeresultatene eller bli en kommersiell suksess, så er dette ofte alt man trenger.

Men i andre tilfeller, så ønsker man egen funksjonalitet i form av Javascript, egne cookies som husker innlogging eller handlinger foretatt av personer på en nettside, eller lignende. Videre, så har man mye mer kontroll over CSS og HTML-attributtene som benyttes, dersom man får en profesjonell front-end/ full-stack utvikler til og kode nettsiden fra bunnen av og opp.

Dette gjør at man kan implementere sine egne ønsker til hvordan back-end og front-end skal kommunisere, og gjør det mye lettere å legge inn dynamiske elementer som man kan manipulere på en ønsket måte.

Mange page-buildere også operer med å kun tillate forhåndsvalgte blokker, som ofte er svært statiske av natur. Dette gjør det vanskelig å lage en full dynamisk side i PHP og Ajax, uten å måtte drive unødvendig mye tweaking av page-builder-blocks, som i utgangspunktet er forhåndskonfigurert og ikke åpne for endringer utenom attributtene som kan endres inne i programmet.

Dersom man har egne løsninger som man ønsker å legge til for å åpne for ønsket funksjonalitet, så er dette ofte svært vanskelig å gjøre innad i ett page-builder rammeverk, som har et mylder av mapper, overflødige kode-filer som bygger på hverandre, og som stadig vekk kommer med oppdateringer som overrider endringer man har implementert.

Med andre ord, dersom man ønsker at en nettside skal ha funksjonalitet og dynamikk som overgår det som tillates i økosystemet til page-builderen, så er en egenutviklet nettside veien å gå.

Mindre unødvendig kode

Pagebuilders inneholder ofte mye unødvendig kode

Page-builder nettsider er infamøse for sin unødvendige kodebruk. For å gjøre slik at elementer lett kan endres av brukeren, inkluderer page-builder nettsidene ofte svært mye unødvendig ajax og javascript kode som ligger i bakgrunnen, og bidrar til at nettsiden blir tung og tar lang tid å laste inn.

Videre, så legges det ofte til svært mange elementer i en page-builder nettside, og selv et <span> tag er ofte omringet av en <div>, som ligger inne i en annen <div> og 10 andre <dive>. 

Ofte så er heller ikke nettsidene særlig bra kodet, og har en svært klønete styling. Responsive nettsider som benytter seg av flex, section, nav, article, og andre best-practices elementer i 2020, er det ofte svært vanskelig å finne i ett pagebuilder-økosystem. Som regel, så er pagebuilder nettsider preget av et stylesheet der det meste er definert i statiske piksler med egne media size regler for alle forskjellige typer enheter og skjermstørrelser.

Pagebuilder-nettsider er også kjent for å være vanskelig å benytte for samle Base 64 elementer, bilder i sprites eller å bruke andre samlesystemer for å spare HTTP requests.

Når alt dette tas i betraktning, så ser man raskt hvorfor page-builder nettsider ofte er flere MB i størrelse, og er trege og klønete og laste inn.

Høyere kompatibilitet med forskjellige nettlesere og enheter

Mange page-buildere lages spesifikt med enkelt nettlesere og enheter i tankene, da som regel Google Chrome og Safari. Dette gjør at enkelte elementer ikke vises likt på tvers av de forskjellige nettlesere og enheter.

Som nevnt over, så benyttes det ofte mange @media rules i CSS, som bidrar til å legge til mye unødvendig kode, for at nettsiden skal vises på tvers av enheter og nettlesere. En dyktig utvikler derimot, hadde klarte å benytte få media rules, flex, vw, prosenter og andre dynamiske elementer for å sørge for at nettsiden vises riktig på tvers av nettsider, uten unødvendig bruk av media rules og andre koder som er ment kun for enkelte skjermer, nettlesere og enheter.

Ofte, så er det bedre for SEO

Svært ofte så er egenutviklede nettsider en god del bedre for SEO. De aller fleste dyktige utviklere er kjent med rådende mønsterpraksis (best practices) og benytter seg av riktige HTML5 elementer istedenfor å kun bruke <div>. Dette bidrar til en bedre SEO, ettersom at Google lettere skjønner hvilken rolle de forskjellige seksjonene på nettsiden har.

I tillegg til riktig bruk av HTML5 elementer, sliter ofte pagebuildere med å lage gode funksjoner som åpner for description, title og andre meta tags, noe som er svært viktig for Google og andre søkemotorer og deres roboter.

Mindre bugs

Page-buildere er dessverre lette å ødelegge, og det skal ofte ikke mer til enn en litt for lang tekst som ikke wrappes, et for stort bilde som ikke auto-justeres, en widget som lastes inn feil, eller en egen løsning som er forsøkt å bli implementert i det klønete page-builder-rammeverket, før rare ting begynner å skje på skjermen.

Når du lager egen nettside er det lettere å unngå bugs og andre kritiske problemer
Share the Post:

Related Posts