Et retail konsept, render-kisse av hvordan et butikk vil bli seende ut med grønnehyller og treverk

Hva er konseptutvikling, og hvorfor er det viktig?

Konseptutvikling er viktig for enhver bedrift som ønsker å skape et helhetlig og et skikkelig gjennomført konsept som har potensiale for skape synlighet, lojalitet, kunderekruttering, omdømme og ikke minst en god omsetning.

I dagens innlegg skal vi i Icesoft med god hjelp fra konseptutviklingsbyrået Marketin AS forklare litt om konseptutvikling og ikke minst hvilke konsepter som er vanlig å utvikle, og ikke minst hvorfor det er så viktig å utvikle et konsept skikkelig og grundig.

Et retail konsept, render-kisse av hvordan et butikk vil bli seende ut med grønnehyller og treverk

Hva er konseptutvikling?

Konseptutvikling handler om å komme opp med enkeltstående ideer, og koble disse sammen til et gjennomførbart konsept. Konseptutvikling tar for seg utviklingen av konsepter innenfor en rekke forskjellige bransjer og områder, i dag skal vi løfte frem særlig tre former for konseptutvikling. Disse tre formene er konseptutvikling for innholdsmarkedsføring og stunts, visuell design og retail. Det er like viktig å tenke på konseptutvikling i fysiske butikker, så vel som nettbutikker. Les mer om hvordan starte nettbutikk her.

Når det kommer til konseptutvikling, er det mye som det skal tas høyde for. En ting er å komme opp med ideer som man tror vil kunne være stilig og givende for potensielle kunder, en annen ting er å finne enkeltstående ideer som sammen utgjør en felles synergieffekt når de er realisert i et unikt konsept.

Noen ting funker dessverre ikke like godt, men for å sørge for at et konsept har så god sjanse som mulig for å bli suksessfull, er det svært viktig å basere konseptutvikling på noe reelt og kalkulerbart. 

Byråer som er dyktige innenfor konseptutvikling gjennomfører grundige analyser der de kommer frem til forventet reaksjon hos målgruppen ved eksponering overfor konseptet, og ikke minst for å komme frem til forventet popularitet. I tillegg til dette, er det også viktig å utføre analyser som kommer frem til potensiale for at konseptet også vil kunne slå an digitalt gjennom og blant annet utføre en søkeordsanalyse. 

Slike analyser som er nevnt ovenfor, vil kunne avdekke hvor mange som søker etter eller fatter interesse for teamet, og hvorvidt det faktisk vil kunne gi ønsket effekt.

Konseptutvikling for innholdsmarkedsføring og stunts

Konseptutvikling for innholdsmarkedsføring og stunts svært viktig forut en annonseringskampanje. Det å lage et unikt og spennende konsept som kan vekke engasjement og være relaterbart hos målgruppen er svært viktig. Les om hvordan tjene penger på blogg, sånn kan du tjene penger og markedsføre bedriften samtidig.

Dersom en reklamekampanje slippes uten at man er kjent med konseptet og har en overordnet plan for visuell profil, budskap og kommunikasjonsstil, kan man ende opp med en liten effektiv reklamekampanje som kan ende opp med å spise opp markedsføringsbudsjettet uten å gi ønsket effekt.

Så og si alle suksessfulle kampanjer for innholdsmarkedsføring og såkalte markedsstunt er nøye uttenkt i forkant, og er gått gjennom en konseptutviklingsfase. 

Konseptutvikling for visuelt design

Også for visuelt design, altså å skape et eget visuelt inntrykk som er gjenkjennbart, skaper gode og ønskede assosiasjoner, og blir koblet opp mot varenavn, er det viktig å gjøre konseptutvikling.

Et dyktig byrå som gjennomfører konseptutvikling vil ta høyde for varenavnets visjon, personers eksisterende assosiasjoner til varenavnet/merket og ikke minst assosiasjoner man ønsker å skape, og bygge dette inn i den visuelle profilen som man ønsker å skape. Det ferdige konseptet vil inneholde en fullstendig grafisk plan over farger, fonter og andre grafiske elementer som sammen utgjør et komplett og unikt visuelt konsept.

5 animerte figurer som studerer en vegg og henger opp posit-lapper, konseptutvikling

Konseptutvikling for retail

Også får retail er konseptutvikling svært viktig. Dersom man ønsker å skape en hyggelig butikk eller utsalgssted, der kundene trives, lett finner frem, og får ønskede assosiasjoner til merkenavnet gjennom innredning og de visuelle elementene i butikken, er det viktig å ha et veldefinert og godt gjennomført konsept.

Et slikt konsept skapes som regel av en retail designer. En slik designer drar lærdom fra fagområder som grafisk design, forbrukeratferd, industriell design, ergonomi, arkitektur og mer. Dyktige byråer med særlig fokus på konseptutvikling, tilbyr som regel også 3D visualisering og skissering av hvordan det kommer til å bli seende ut, noe som gjør realiseringen av retailkonseptet lett og effektivt for håndverkere, medarbeidere og andre relevante fagpersoner.

Hvorfor er konseptutvikling viktig?

Konseptutvikling er svært viktig blant annet fordi det sørger for at ideene blir nøye studert, og blir satt opp mot hverandre før de settes ut i livet. Dette gjør at man blant annet kan benytte seg av analytikk og tidligere erfaringer for å se for seg hvordan effekten av konseptet vil kunne være når det blir realisert.

Videre, så sørger en grundig konseptutviklingsfase for at konseptet blir grundig utført, slik at kunder og målgruppen får en følelse for at konseptet er godt gjennomført, profesjonelt og står i stil til merkenavnet og dens ønskede kommunikasjonsstil og visuelle profil. Dette gjør at kunden føler at konseptet har en rød tråd til merkenavnets øvrige markedsføring, branding og profil.

Designkisse av et stuekonsept med saks binders kulepenn og passer ved siden av, konseptutvikling

Sist men ikke minst, så er også konseptutvikling ofte svært kostnadseffektivt, ettersom det sørger for at konseptet har bedre forutsetninger for å bli suksessfullt når det er grundig gjennomtenkt og blir analysert nøye i forkant. Dette sørger for at konsepter som ikke nødvendigvis hadde gjort det så bra blir stoppet på en tidlig fase, eller revidert før potensiell skade er gjennomført. Dette er med på å forbedre omdømme og ikke minst sørge for at budsjettet blir brukt på konsepter som faktisk har en god sjanse for suksess.

Share the Post:

Related Posts