Kameralense som stikker ut av en røyksky med blått lys, reklamefilm

Hvorfor bruke reklamefilmer i annonsering? – Syke resultater!

Kameralense som stikker ut av en røyksky med blått lys, reklamefilm

Reklamefilmer er et format for annonsering, som er vært med oss i lang tid. Helt siden film og TV gjorde sitt inntog tidlig på 1900-tallet, er det vært produsert og distribuert diverse former for reklamefilm. 

Selv om det strengt tatt ikke var en ren reklamefilm, så ble det allerede tilbake i 1927 i den oscar vinnende filmen “Wings” benyttet produktplassering. Merket Hershey’s Chocolate ble tydelig eksponert på en scene, i en av de tidligste kjente formene for produktplassering i film.

Med andre ord, så er reklamefilmen lenge vært med oss på fjernsyn og på kinolerretet. Til tross for at formatet er relativt uendret, er det kommet en ny og viktig kanal for distribuering av reklamefilmer, nemlig internett. Med internett trenger man ikke lenger et gigantisk budsjett for å nå enhver TV-titter i et bestemt tidsrom, man kan nå ved bruk av segmentering nå akkurat de man ønsker, med egne skreddersydde budskap.

Dette innlegget tar for seg tematikken rundt reklamefilmer på nett, og det vil bli fremvist argumentasjon for hvorfor vi i Icesoft mener at reklamefilmer på nett er en svært effektiv form for markedsføring.

Surfere er utålmodige og late, server alt i filmformat

Personer på nett er så klart en svært heterogen gruppe mennesker, som det kan være vanskelig å gi felles karakteristika til. Dersom man kan finne et fellestrekk som beskriver nettsurfere på en god måte, ser er det at de er utålmodige og gjerne late. Remove har laget en super reklamefilm for hårfjerning Oslo, hvor reklamevideoen brukes til å gripe oppmerksomheten til brukerne!

Dette er ikke gjeldende for de personlige trekkene til individene i gruppen, men et fellestrekk som er blitt gjort gjeldende grunnet det digitale økosystemet. Alle på nett er vant med å bli bombardert med budskap og annonser. Et enkelt Google-søk, så blir man gjerne eksponert for opptil 7 annonserte søkeresultater, 4 på toppen, og fire nederst. 

Dersom man ikke har YouTube pluss, så er man utvilsomt blitt vant med å bli servert en reklamefilm i midten av videoen man ser på. YouTube er ikke den eneste plattformen der man blir bombardert med reklamefilmer, også på Facebook, Instagram og diverse gratis streaming-plattformer blir man eksponert for reklamefilmer, bannerannonser, betalte søkeresultater, produktplasseringer, fremhevede produkter og så videre.

Hvis en nettbruker skulle forholdt seg til all informasjonen og alle annonsene vedkommende blir eksponert overfor under et enkelt nettbesøk, hadde de raskt blitt kognitivt utmattet. Derfor er utålmodigheten og latskapen til nettbrukere når de er på nett, blitt utviklet som et filter til kun å ta til seg den informasjonen de anser som verdifull og givende.

Reklamefilmer er derfor ofte en fantastisk form for annonsering, fordi seeren ofte fokuserer på kun den ene filmen når den blir servert i mellom videoklipp. Man slipper derfor ofte å konkurrere mot andre annonser som vanligvis vises samtidig på en nettside. Reklamefilmer er også flotte for annonsering og markedsføring, fordi de kan kommunisere mye informasjon og et tydelig budskap, på en lettfattelig måte.

Gode muligheter for gjenbruk og revidering

Reklamefilmer kan gjenbrukes på mange spennende måter etter at de først er blitt laget. Man kan for eksempel, gjenbruke enkelte klipp fra reklamefilmen, og endre tekst og lyd, og deretter få en helt ny reklamefilm uten å måtte investere i en total ny reklamefilm.

Videre, så kan reklamefilmer gjenbrukes på forskjellige plattformer, man kan eksempelvis vise en reklamefilm både på egen nettside, i sosiale medier og på diverse streaming-tjenester.

Mange gode potensielle plattformer og segmenteringsverktøy

To dataskjermer og en mann som sitter å opererer analyseverktøy, segmentering for reklamefilm

Det flotte med å bruke reklamefilm for å annonsere seg på nett, er at det åpner opp for gode muligheter for å nå sin ønskede målgruppe. På internett har man også svært mange plattformer med forskjellige bruksområder, noe som gjør at man kan velge ut hvilken plattform man ønsker å benytte for å skape ønsket effekt på en best mulig måte.

Dersom man for eksempel ønsker å vise vakre og interessante korte klipp som viser frem sitt nye elegante produkt, så kan Instagram være en super plattform.

Hvis man derimot ønsker å skape engasjement og toveis-kommunikasjon så kan Facebook være en yndet plattform. YouTube også er en helt suveren plattform, særlig også fordi det primært er en video-plattform, noe som tilsier at brukerne er vant med å se på videoer, og som regel gir sitt fulle fokus til det som vises på skjermen.

Videre, så kan man med YouTube velge hvor og når man ønsker å vise sin video, og i hvilken sammenheng. Dersom man for eksempel ønsker å markedsføre fiskeutstyr, så kan man velge å nå menn i Norge fra 25-45 år gammel, som aktivt titter på fiskerelaterte videoer. Med en slik taktikk, og en god bruk av segmenteringsverktøy, kan man oppnå gode konverteringsrater og ønsket avkastning på sin reklamefilm-satsning.

Lett å måle effektiviteten av på nett

Ved å benytte seg av reklamefilmer på nett som et markedsføringsverktøy, kan man lett måle effektiviteten i etterkant. Ved å ha et godt reklamefilm-markedsføringsbyrå ved sin side, kan man se hvor mange av de som så videoen, som faktisk har endt opp med å besøke ens nettside, og deretter foretatt en ønsket handling – som for eksempel å foreta et kjøp.

Ved å måle effektiviteten grundig, kan man lære av tidligere reklamefilm-satsinger, og forbedre tiltakene sine for å skape enda mer effektive og kostnadseffektive reklamefilm-annonser.

Ønsker du proffer til å hjelpe deg med reklamefilmen?

Share the Post:

Related Posts