Illustrasjon av identitet, det er viktig å vite hva din identitet er

Hvordan profilere en bedrift? – Så enkelt er det Guide 2022!

Profilering er noe mange bedriftseiere og gründere sliter med. Det er ingen grunn for at man skal trenge å slite med det, det er faktisk lettere å profilere bedriften sin enn det mange tror.

 Det er faktisk ikke nødvendigvis evne det går på, men konsistens, planlegging og utførsel.

I dette innlegget skal vi i Icesoft gi gode råd til hvordan du profilerer bedriften din på en god måte. Rådene har fått numre, og du bør utføre det trinnvis, eller begynne fra det trinnet du tror du befinner deg på i prosessen. Husk at profilering er dynamisk og at identiteten kan endres etter hvert som bedriftskulturen formes, det viktigste er at endringer blir formidlet tydelig, slik at profilen til bedriften ikke blir diffus, utydelig og forvirrende.

En mann som jobber med et nettbrett, få hjelp til hvordan du skal profilere bedriften din

Før vi begynne med trinnene, så skal vi for ordens skyld bli enige om hva profilering faktisk er. Profilering er en handling som mange sikkert har omtalt eller har noe kjennskap til, men det er fortsatt en del forvirring rundt hva det faktisk er.

Profilering er enkelt og greit prosessen knyttet til å bygge opp en profil. En profil i dette tilfelle, er hvordan omverdenen anser et objekt, altså en bedrift. I en profil har man blant annet kjennskap, merkefølelser, lojalitet, identitetsuttrykk og relasjon.

1 Finn ditt særtrekk

Før man kan begynne å profilere seg og bedriften sin, så er det svært viktig å finne ut hva man faktisk skal profilere, altså kommunisere ut til omverdenen.

For å finne ideniteten som man ønskere å kommunisere til omverdenen, altså å profilere seg, så må man finne sine særtrekk. Ved mindre du har en helt ny oppfinnelse og selger noe som ingen andre har, så har du sannsynligvis en rekke konkurrenter som mer eller mindre selger akkurat det samme som du gjør, og som kan utkonkurrere deg og din bedrift.

Dersom man faktisk har en helt ny oppfinnelse, så er det lett å finne særtrekket – nemlig å være innovativ og banebrytende. Men for oss andre, så handler det om å finne sitt unike UPS (unique selling proposition), altså unike konkurransefordel. Kort fortalt, så er en unik konkurransefordel, det som gjør dere unike og som gjør at kunder bør velge dere fremfor andre.

Man kan ikke være best i alle klasser, derfor er det utrolig viktig å satse på det man gjør best, og kommunisere det til omverdenen. For noen er det priser, for andre er det effektivitet og hurtighet, mens for andre er det eleganse og å selge en opplevelse og følelse, mens for andre handler det om å være kompromissløs på å gi kunder en fantastisk kundeservice og opplevelse.

Det er utrolig viktig at man er tydelig på hvordan man skiller seg ut i markedet, og da særlig når man står overfor en rekke konkurrenter som selger mer eller mindre akkurat det samme som en selv. Når man har funnet sin unike konkurransefordel, og kundene er klare over det og verdsetter fordelen, så har man et differensiert produkt eller tjeneste, noe som tilsier at kundene anser bedriften og dens produkter/ tjenester som unik og ikke-utskiftbare.

2 Bygg identiteten din rundt særtrekket

Illustrasjon av identitet, det er viktig å vite hva din identitet er

Når man skal bygge opp sin identitet, altså hvordan man ønsker at særtrekkene skal bli oppfattet på, så er det utrolig viktig å være klar over særtrekkene sine. Hvis de enda ikke er kjent, så kan det blir vanskelig å bygge en unik identitet som skiller seg ut fra konkurrentenes.

Når man bygger en identitet, så er det viktig å definere kommunikasjonsstilen sin, altså hvordan man snakker med kunder og kommuniserer utad i verdenen. Videre, så må man finne et grafisk uttrykk som formidler sin ønskede identitet på en god måte.

Dersom man har produkter av høy kvalitet og ønsker å bli oppfattet som elegant, så er det viktig å implementere luksuriøs symbolikk inn i logoen og andre grafiske uttrykk.

For å ha en mest mulig klar og tydelig identitet, så kan det være lurt å konsultere seg med en profesjonell grafisk designer og kommunikasjonsekspert. Sammen med en slik ekspert, kan man blant annet komme opp med en markedsføringsplan og kommunikasjonsplan. 

3 Kommuniserer identiteten din tydelig på alle plattformer

Mange bedrifter og foretak går i dissonans-fellen. Denne fellen havner man i når man formidler en rekke forskjellige budskap som sett i sammenheng ikke har noen rød tråd, og mangler et helhetlig og gjennomtenkt kommunikasjonsuttrykk.

For å unngå å forvirre kundene og skade sine relasjoner og sin profil, så er det uhyrlig viktig at det gis kommunikasjonstrening til alle som skal håndtere PR, kunderelasjoner og kommunikasjon til omverden på vegne av bedriften. Det er også svært tydelig at alle er klare over de sentrale verdiene og kulturen som bedriften ønsker å assosiere seg med.

For å kommunisere identiteten sin på en mest mulig helhetlig og gjennomtenkt måte, så er det viktig å ha en kommunikasjonsplan. I en kommunikasjonsplan, så definerer man hva man ønsker å kommunisere, hvordan det skal kommuniseres, hvem som skal bli eksponert for kommunikasjonen og hvordan man ønsker at kommunikasjonen skal påvirke mottakeren.

Et eksempel på en enkel form for kommunikasjonsplan kan være slik:

Publisere ukentlige innlegg på Facebook for å gi kunder en innsikt i produktutviklingen vår og det daglige livet på jobb.

Hva: Vise glimt i hvordan vi jobber med utførelsen, gi hint til hva vi skal lansere og hvordan vi jobber for å ferdigstille.

Hvordan: Lage vennlige innlegg der teamet er avbildet i dagligdagse scenarier under arbeid med bestemte produkter. 

Hvor: Lengre innlegg i Facebook med tekst om fremgang og bilder, korte post i Instagram med selvforklarende bilder og Mystory

Til hvem: Følgere av bedriften vår på Facebook og Instagram

Med hvilken ønsket effekt: Vise frem bedriften vår på en hyggelig måte, og skape et vennligstilt inntrykk om at vi er hyggelige og interessante mennesker som jobber hardt for å sikre kundene våre de beste produktene.

4 Sørg for å holde et unisont kommunikasjonsuttrykk

Til tross for at vi var kort inne på temaet i det forrige avsnittet, tar vi det med her som et eget avsnitt, for å understreke viktigheten av å holde en helhetlig, gjennomtenkt og uniform kommunikasjonsstil.

En dame som roper, sørg for å kommunisere budskapet ditt

Følg velformulerte og planlagte kommunikasjonsplaner før det postes i sosiale medier på vegne av bedriften. Dersom du skulle ønske å publisere noe som ikke er planlagt, så er det svært viktig at du påser at budskapet stemmer overens med bedriftens planer og overordnede medieplan, og ikke minst at det benyttes en kommunikasjonsstil som stemmer overens med tidligere kommunikasjon.

Nøkkelen til å ha en vellykket profileringsstrategi for bedriften, er å være konsistent og alltid påse at alle de individuelle utsendte meldingene, postene, bildene og at kundehjelpen, grafiske uttrykk og lignende, gir mening og har en rød tråd når det settes i helhet.

6 Innebygg ønsket profil i markedsføring

Markedsføring er en form for kommunikasjon, og å være aktiv i sosiale medier og spre sine budskap, er å markedsføre selskapet sitt. Å ønske å skape ønsket profil er også en form for markedsføring, altså hvordan man fører selskapet sitt i markedet.

Derfor bør det ikke komme som et sjokk, at man også bør inkorporere profilen sin, altså hvordan man ønsker å fremstå, inn i mer konvensjonelle og digitale markedsføringstiltak.

Med dette så mener vi kommunikasjonsstil, grafiske uttrykk, og budskapet man ønsker å kommunisere til potensielle kunder. Dersom man ønsker å fremstå som et lekent og ungdommelig selskap, så velger man eksempelvis ikke Times New Roman som fonten sin i nettreklamen.

Kommunikasjonsstilen som man tidligere har valg og ønsker å formidle på de diverse plattformene der man er til stede, bør også manifestere seg i de konkrete markedsføringstiltakene man iverksetter.

Når man har en gjennomtenkt kommunikasjonsstil, grafisk uttrykk og budskap, så blir kryss-plattform markedsføring mye sterkere og vil kunne gi større effekt enn om kommunikasjons-uttrykkene er mer vilkårlige og spontane på tvers av plattformene.

For eksempel, dersom en potensiell kunde klikker seg inn fra en bildeannonse på Facebook, og ser at nettsiden er satt opp med den samme fargebruken, fonten og det grafiske og kommunikative uttrykket som også er tilstede i annonsen, så vil de føle at annonsen er en naturlig forlengelse av bedriftens andre tiltak på nettside og andre plattformer.

Dersom dette oppnås, vil man kunne oppleve en lavere grad av kundeflukt, og lettere kunne bygge profilen sin, og ikke minst sørge for at den ønskede profilen til bedriften fester seg i kundens hukommelse og bevissthet.

7 Tips til markedsføringstiltak

For å profilere bedriften sin, så er det utrolig viktig å ha en gjennomtenkt markedsføringsplan. Det er tross alt gjennom markedsføringen at de fleste nye potensielle kundene blir eksponert overfor bedriften den første gangen.

Når nye kunder først blir eksponert overfor bedriften, og dens profil, så er det utrolig viktig å legge igjen et godt førsteinntrykk hos kunden. Det er også viktig å huske at man kan ikke nå alle man ønsker, noen har andre ønsker og behov enn det bedriften klarer å levere. Nettopp for den grunn, så er det viktig å gjennomføre grundige markedsanalyser for å finne den gruppen mennesker som er mest tilbøyelig for å bli kunder og like det bedriften har å tilby.

For å legge igjen et godt førsteinntrykk hos mennesker som er tilbøyelige for å like bedriften og dens produkter/ tjenester, og bli nye kunder, så er det viktig å være direkte og ærlig i den første kommunikasjonen.

Det forbrukere liker aller minst er at bedrifter er løgnaktige, uærlige og sløser tiden til vedkommende. Derfor er det viktig å være ærlig om hvem man er, hva man gjør, og måten man gjør det på. Dette gir kunden signaler om at bedriften enten er en god eller dårlig match for vedkommende. Basert på disse signalene, kan kunden raskt enten velge å foreta en handling hos bedriften, eller å klikke seg videre.

Her er det viktig å være direkte med sin unike salgs-fordel, og hva du kan tilby som andre ikke kan. Ikke prøv å være noe du og bedriften ikke er. Husk at fornøyde og lojale kunder som deler verdier og interesser med bedriften, er 10 ganger mer verdifulle kunder enn kunder som ikke deler bedriftens verdier, og som potensielt vil kunne spre dårlig kundeomtale til sine venner og familiemedlemmer.

Trenger du hjelp med profilering og markedsføringen?

Det kan fort bli litt mye å tenke på med tanke på profilering og markedsføring. Da er det bra at det finnes eksperter der ute som kan hjelpe til med profileringen og markedsføringen.

Ofte er det mye man kan gjøre på egenhånd, og da trenger man ikke mange timene med eksperthjelp. Et eksempel kan være å få hjelpe med å sette opp planer, kommunikasjonsplan, markedsføringsplan og analysearbeid, og deretter få opplæring slik at det kan gjennomføres på egenhånd innad i sitt eget team.

Share the Post:

Related Posts