Animert figur som sitter på mynter med en graf som går oppover i bakgrunnen

Hvordan øke omsetningen i butikken din – Se våre tips for å selge mer!

Med en stadig nedgang i omsetning til mange butikker rundt om i landet, samtidig som netthandelen stiger som aldri før, kan det være lett å være misfornøyd og føle at det er håpløst å drive en fysisk butikk på 20-tallet. I dette innlegget skal vi komme med gode tips og råd til viktige grep man kan gjøre for å øke omsetningen til sin fysiske butikk. I følge markedsføringsbyrået Marketin.no er det like viktig å tenke på sin nettbutikk.

Les mer om hvordan og hvorfor kartlegging av lojalitet, tilfredshet og mangler, innleie av retail designere, gjennomføring av målrettede tiltak og det å spille på forbrukeratferd kan bidra til å øke omsetning i din butikk. Dette fant også Vedora.no ut at er viktig når man skal selge tuja hekk, og konkurrere mot bedrifter som plantasjen og felleskjøpet.

Animert figur som sitter på mynter med en graf som går oppover i bakgrunnen

Kartlegg lojalitet, tilfredshet og mangler

Før man kan jobbe målrettet for å øke omsetningen til butikken sin, er det viktig å finne ut hvilke problemer man faktisk har, og ikke minst hva man kan bli bedre på. Den beste måten i gjøre dette på er å leie inn analytikere og statistikk-eksperter som kan gjennomføre spørreundersøkelser for å kartlegge lojaliteten og tilfredsheten til kundene.

Videre, kan man også spørre kundene om hva man kan gjøre bedre, og se på hvilke at disse manglene man kan fikse. Det er også viktig å estimere forventet effekt av bestemte tiltak, slik at tiltakene faktisk er kostnadseffektive.

Lei inn retail design- & butikkommunikasjonskonsulenter for å kartlegge butikkens utforming

For å gjøre kundene mest mulig fornøyde, kan det være viktig å se på butikken sin og sjekke hvorvidt den er optimalt utformet. Mye har skjedd innenfor forbrukeratferd, retail design og butikkommunikasjon de siste årene.

Ved å leie inn retail designere og butikkommunikasjonskonsulenter, kan man finne ut hvorvidt butikkens utforming er optimal. Videre, kan man finne ut om man kan ta i bruk andre grafiske og visuelle virkemidler og ikke minst endre på produktplasseringer for å kunne oppfordre til atferdsendring hos kunder.

En godt utformet butikk der kunder lett kan manøvrere seg rundt, innhente informasjon på egenhånd og ikke minst kunne finne det trygge og kjære, samtidig som det er mange spennende overraskelser, vil kunne øke tilfredsheten og lojaliteten til kundene, noe som igjen virker positivt inn på omsetningen til butikken.

Vi i Icesoft kan anbefale byrået Marketin til å utføre dette.

Gjennomfør målrettede tiltak for å imøtekomme problemstillinger funnet gjennom kartleggingen

Når man på egenhånd, eller ved hjelp av innleide konsulenter har kartlagt mangler, kan man gjennomføre målrettede tiltak for å forbedre dagens situasjon.

Som kort nevnt tidligere i innlegget, er det viktig å estimere en forventet effekt av hvert enkelt tiltak, slik at man i etterkant kan finne ut hvorvidt tiltaket var kostnadseffektivt. Dette bidrar til å gjøre slik at man som bedrift og butikk blir stadig flinkere til å implementere effektive løsninger, slik at neste tiltak blir enda bedre og mer effektive enn de tidligere.

Ikke alle tiltak er like effektive og leverer ikke forventede resultater. Nettopp av denne grunnen er det viktig å finne ut hva man kan gjøre bedre, sette klare og tydelige mål og benytte seg av tidligere kunnskap på en god måte.

Anvend forbrukeratferd, og spill på sansene til kundene

Forbrukeratferd, altså fagfeltet som tar for seg hvordan kunder tenker og utøver atferd på, er et fagfelt som man som butikkeier må ta til seg.

Innenfor forbrukeratferden er det mange virkemidler man som butikkeier kan ta i bruk for å øke omsetningen til butikken sin.

Heuristikker, altså det å spille på kjente symboler som utgir bestemte signaler som bidrar til problemløsning, er en god måte å gjøre dette på. Dersom en produktseksjon for eksempel er fransk, så kan man pynte opp reolen med franske effekter og spille på “Fransk design og kvalitet”. Dette kan bidra til å kommunisere at varene er av høy kvalitet, noe som kan bidra til å øke salg.

Andre ting man kan ta i bruk er å forsøke å redusere risikoen involvert med kjøp, da særlig for dyrere produkter. Dette kan man gjøre ved å spille på tidligere fornøyde kunder sine referanser, åpent kjøp, forsikringer og garantier.

Personer som står i en kaffebar med en barista som står og jobber, øke omsetning i butikk

La kundene ta på, føle og eksperimentere med utstillingsprodukter

Forbrukeratferd viser at kunder, og mennesker forøvrig foretrekker å bli kjent med produkter og omverden på egne måter. Noen foretrekker å lese, andre lytte, mens andre igjen til se eller berøre.

Ved å ha noen utstillingsprodukter tilgjengelig i butikken, som kundene kan ta på, teste eller studere nærmere, kan være et effektivt virkemiddel for å oppfordre til kjøp. Ettersom at kunden er blitt bedre kjent med produktet, og har fått muligheten til å studere den selv, kan dette være med på å bekrefte dens attributter og kvalitetserklæring, noe som igjen kan bidra til å øke salget.

Vi håper at dette innlegget har bidratt til å gi deg som butikkeier litt innsikt i nye tiltak du kan implementere i butikken din for å øke omsetningen. For videre lesning kan vi anbefale boken forbrukeratferd av Asle Fagerstrøm , Ragnhild Eg , Magne Johannessen og Nina Vogt for mer innsikt om forbrukeratferd. De dyktige konsulentene hos Marketin kan også bidra til å forbedre kommunikasjonen innad i butikken, lage spennende retail konsepter, og ikke minst forbedre utformingen til butikken. Vi i Icesoft ønsker det og alle andre butikkeiere lykke til med butikkdriften.

Share the Post:

Related Posts