Nøttebar med moderne og attraktivt design bestående av stilisert logo hvitfarge og kremfarger

Hvordan lage et godt pakningsdesign?

Viktigheten til pakningsdesign kan ofte bli oversett, selv av bedrifter som ironisk nok er avhengig av å skape et godt inntrykk hos sine kunder gjennom å ha et godt pakningsdesign på sine varer.

I dette innlegget skal vi i Icesoft formidle viktigheten til pakningsdesign. Å ha et godt og gjennomtenkt pakningsdesign er viktig for mange grunner, blant annet for branding, markedsføring og ikke minst for å sørge for at produktene får en god holdbarhet og for å tilføre ønsket funksjonalitet.

Skissert design av pakningsdesignet til esker, pakningsdesign

Hva er pakningsdesign?

Selv om det for mange er ganske klart og tydelig hva et pakningsdesign er, skal vi ta det med her for ordens skyld.

Et pakningsdesign er et resultat av samspillet av utformingen, materiale og de grafiske komponentene til en emballasje. Hver av disse tre kan vi ta hver for seg for å forklare enkeltkomponentene som utgjør pakningsdesignet til emballasjen.

Utformingen tar for seg dimensjonene og den geometriske formen av emballasjen, altså om den er rundt, firkanten, avlang, 5 cm i høyden, 7 cm i bredden og 20 cm i lengden, osv.

Materialet er ganske selvforklarende, men viser altså til om det er plast, plantebasert materiale, papp, papir, cellofan eller kanskje noe helt annet?

Sist men ikke minst, har vi de grafiske komponentene til emballasjen. Det er ofte her man har mest rom for kreativitet, og kan utfolde seg kreativt ved å benytte seg aktivt av farger, figurer, fonter og plasseringen til de forskjellige elementene som skal trykkes på forpakningen.

Hvorfor er det viktig å ha et godt pakningsdesign?

Det er mange viktige grunner til at man bør ha et godt og gjennomtenkt pakningsdesign. Vi har her valgt å peke på særlig 2 grunner til at vi synes at det er viktig å ha et godt pakningsdesign. Disse grunnene er branding og markedsføring, og holdbar og funksjonalitet.

Pakningsdesign for branding og markedsføring

Pakningsdesignet er for mange varemerker et av deres største kjennetegn. Dette er ikke direkte overraskende, ettersom det ofte er i butikkhyllen, eller gjennom et bilde av produktet på en nettbutikk, at vi først blir kjent med og eksponert overfor merkevaren.

En lilla pakke med en liksom logo, pakningsdesign illustrasjonsbilde

Nettopp for denne grunnen, er det svært viktig å sørge for at merkevarens og bedriftens verdier, unike salgsfortrinn, kommunikasjonsstil og grafiske profil kommer til synlighet og er lettoppfattelig og forståelig for en kunde, når vedkommende observerer pakningsdesignet til emballasjen.

For å differensiere sitt eget produkt og varemerke fra konkurrerende aktører, er det viktig å ha et unikt pakningsdesign som signaliserer at dette produktet er unikt og har egne egenskaper og attributter som ikke konkurrenten klarer å oppfylle på samme måte. Dette signalementet skal komme til synlighet gjennom pakningsdesignet og øvrig annonsering og markedsføring.

Slik sørger man for at kundene med en gang de ser produktet ditt vet hvem det kommer fra, eller i hvert fall får en forståelse for hva det kan bidra med i livet deres dersom de ikke allerede har kjennskap til merkevaren.

Dette kan man kommunisere ved å ha et gjennomført design som formidler de ønskede attributtene, egenskapene og verdiene gjennom tekst, fargebruk og det generelle overordnede preget pakningsdesignet gir fra seg. Det er svært viktig at pakningsdesignet står i stil med varemerkets overordnede grafiske profil på deres nettsider, lokaler og i annonser og markedsføringen forøvrig.

Pakningsdesign for holdbarhet og funksjonalitet

I tillegg til å bruke pakningsdesign som en verdierklæring og kanal for å formidle attributter og egenskaper, har pakningsdesign så klart også et annet viktig aspekt. Dette er funksjonalitetsaspektet.

Forpakningen skal tross alt fylle et formål i tillegg til branding, og dette formålet er å verne om produktet på innsiden. Derfor må pakningsdesigneren ta høyde for hvilket materiale og utforming som best verner om produktet og øker holdbarheten.

Nøttebar med moderne og attraktivt design bestående av stilisert logo hvitfarge og kremfarger

Videre, så er det viktig at emballasjen ikke blir for dyr når man sammenligner kostnaden til å produsere og designe emballasjen sammenlignet med selve produktet. Alt dette må man ta høyde for, og dette virker inn på hvilke grafiske komponenter, utforming og materiale man velger å benytte seg av.

En god paknindsdesigner klarer å ta høyde for alt dette på en gang, og finne det perfekte kompromisset mellom visuelt design, funksjonalitet og pris.

Share the Post:

Related Posts