En animert butikk med produkter og markedsføringsskilt i bakgrunnen

Hva er et butikkonsept, og hvorfor trenger man det?

For å ha en gjennomført og attraktiv butikk, der kundene trives, er det viktig å ha et bra butikkonsept. I dette innlegget skal vi forklare litt om hva et butikkonsept er, hvem som lager det, hvem som kan ha bruk for et butikkonsept, og litt om fordelene et godt butikkonsept kan medbringe.

Hva er et butikkonsept?

Et butikkonsept er en overordnet plan og strategi for hvordan utformingen til et butikk skal være. Med utforming mener vi hvordan reoler, informasjonsskilt, grafiske elementer og varene skal være plassert for å skape et rom der kundene trives.

Et unikt butikkonsept består av fargekombinasjoner, stil, fonter som brukes på skilting, og hvordan oppsettet av butikken skal være (layout).

Å lage et butikkonsept er en svært omfattende jobb, som bunner i lærdom fra diverse fagområder som tar for seg hvordan mennesker samhandler i et rom, og ikke minst hvordan mennesker reagerer på forskjellige stimuli, og hva som skal til for å skape et intuitivt-forståelig butikkinteriør og oppsett, for å gjøre butikken til et hyggelig sted for kunden og ferdes i.

En animert butikk med produkter og markedsføringsskilt i bakgrunnen

Hvem lager butikkonsepter?

Det er som regel retail designere/ butikkdesignere som tar for seg planlegging av hvordan butikken skal være utformet. En retail designer benytter seg av ekspertise som er hentet fra forskjellige fagområder som blant annet arkitektur, interiørdesign, industriell design, grafisk design, ergonomi og annonsering.

En retail-designer benytter seg av disse fagområdene for å lage en overordnet plan for hva vedkommende mener vil være den mest gunstige utformingen av butikken for å skape et ønsket inntrykk på kunden, og ikke minst gjøre butikken til et hyggelig og trivelig sted.

Hvem trenger butikkonsepter?

Til tross for navnet, så er det ikke bare butikker som trenger et butikkonsept. Også andre steder der former for kundeservice, møter og oppfølgning finner sted ansikt til ansikt, vil kunne dra nytte av et godt butikkonsept.

Med et godt butikkonsept har bedriften bedre forutsetninger for å skape høyere kundetilfredshet. Et godt konsept vil også ta høyde for å gjøre det lett for kunder å oppsøke informasjon på egenhånd, og manøvrere rundt i lokalet og lett finne de varene/ tjenestene vedkommende leter etter.

Kort oppsummert, så kan alle som har lokaler der kunder oppsøker tjenester/ varer kunne dra nytte av å ha et godt butikkonsept.

Hvordan kan et godt butikkonsept hjelpe en butikk?

Et godt butikkonsept kan hjelpe en butikk på mange måter. En av de mest åpenbare fortrinnene med å ha et godt butikkonsept, er utvilsomt at man kan vekke til live de følelsene, assosiasjonene og inntrykkene man ønsker hos kunden når de ferdes rundt i lokalet.

Videre, kan man også skape en bedre kundetilfredshet og deretter lojalitet ved å gjøre butikken til et sted der kunder ønsker og ferdes. Når kunder føler at de får tak i den informasjonen de ønsker, og lett finner frem til varene de ønsker på egenhånd, øker dette deres tilfredshet.

I tillegg til å øke kundetilfredshet og drive varemerkebygging i lokalet, kan man også øke salg ved å ha et godt butikkonsept. Når butikkonseptet er trendsettende, moderne, spennende og unikt, vil potensielle kunder som ferdes utenfor butikken bli tiltrukket til butikken. Dette fører til ny kunderekruttering, og kan bidra til å øke omsetningen.

I tillegg til å fungere som et trekkplaster vil også et gjennomført butikkonsept kunne føre til høyere salg i butikken ved å ha en strategisk plasseringer av varer og markedsføringsmateriell.

3D render av en moderne kiosk i et urbant miljø laget av byrået Reactor

Butikkonsept i tråd med kommunikasjonsstil og visuell profil

En god retail designer vil ta høyde for bedriftens kommunikasjonsstil og øvrige visuelle profil. Designeren vil deretter bygge dette inn i butikkonseptet, slik at konseptet blir en forlenging av bedriftens øvrige markedsføringssatsninger. Dette vil skape en rød tråd til bedriftens nettside, skilting og øvrige visuelle profil.

Et godt gjennomført butikkonsept kan være en sterk brikke i markedsføringsspillet, og gir et inntrykk til kundene om at det bedriften gjør er gjennomført og profesjonelt. Når kunden går inn i butikken etter å ha tidligere blitt eksponert for bedriftens markedsføringsmateriell, vil kunden umiddelbart være klar over at de befinner seg på det rette stedet, ettersom at butikkens utforming står i stil til vedkommendes forventninger basert på tidligere eksponering.

Share the Post:

Related Posts