Et moderne kontor med et åpent landskap i materialene naturlig treverk og hvit mur, interiørarkitekt

Hva er en interiørarkitekt, og hva kan de gjøre for deg?

Interiørarkitekter er superhelter i hverdagsklær. Dersom du har vært i et stilig kontorlokale, en trendy restaurant eller i en stilig flagshipbutikk, har mest sannsynlig en interiørarkitekt hatt en finger med i spillet. Interiørarkitekter skaper trivelige rom som spiller på sansene og skaper ønskede assosiasjoner og følelser hos personene som ferdes der.

Et godt interiørdesign, utformet av en dyktig interiørarkitekt kan skape ønskede effekter og påvirke personer til utføringen av bestemte atferdsmønstre. Dette er spesielt givende for å øke jobbtilfredsheten og effektiviteten til de ansatte, omsetning i butikk, og generelt stilige rom med et godt inneklima som synes innbydende og trivelig.

Interiørdesignet til innsiden av en moderne bygning med glasstak som slipper inn lys og mange hengende runde lamper

Hva er, og gjør en interiørarkitekt?

Interiørarkitekter er mestre på å forme innendørs rom, og gjøre det meste ut av budsjettet, tiden og arealet de er gitt. Interiørarkitekter planlegger hvordan utformingen av et innearealet skal være. Dette inkluderer som regel belysning, møblering, fargebruk og plasseringen av alle de komponentene som skal være tilstede i lokalet.

En interiørarkitekt lager som regel en plantegning og gjør ofte 3D-visualisering av hvordan vedkommende har sett for seg at det skal bli seende ut. En slik plantegning og/eller en 3D-visualisering bidrar til å vise kunden hvordan de kommer til å bli seende ut, slik at kunden kan komme med innspill før prosjektet er ferdigstilt. Videre vil en slik plantegning/visualisering bidra til å gjøre ferdigstillelsen av prosjektet lettere for håndverkere, malere, elektrikere og andre som bidrar til prosjektet.

Interiørarkitektur for bedrifter og det offentlige

Interiørarkitekter jobber på vegne av en rekke forskjellige kunder. Kundene kan være privatpersoner, eller som denne seksjonen skal handle om, nemlig bedrifter og det offentlige.

Interiørarkitektur er et viktig satsingsområde for private bedrifter og det offentlig. En god grunn til dette, er at et godt interiørdesign har mange fordeler som i stor grad oppveier for kostnadene knyttet til innleie av interiørarkitekten.

Som regel er faktisk interiørarkitektur en svært god investering for bedriften. I de aller fleste tilfellene der en dyktig interiørarkitekt er blitt benyttet, vil investeringen i interiørarkitektur vise seg å være svært kostnadseffektiv.

Det er mange grunner for at interiørarkitektur er regnet å være en svært kostnadseffektiv investering. En grunn er at dyktige interiørarkitekter ikke kun bryr seg om det estetiske. Også inneklima, ventilering, støyredusering, riktig belysning og bruk av planter er viktige komponenter som utgjør interiørarkitektur.

Disse komponentene er med på å forbedre inneklimaet til de ansatte, noe som bidrar til lavere sykefravær, høyere effektivitet, lavere gjennomtrekk (turnover jmf. utskifting av ansatte) og en høyere grad av jobbtilfredshet.

I tillegg til dette, har interiørarkitektur også mange andre gode egenskaper for næringsliv og det offentlige. Det bidrar også til å skape et gjennomtenkt interiørdesign som er representativt for bedriften/institusjonen og dens visjoner, idealer og profil. 

Et gjennomtenkt og godt interiørdesign utført av en dyktig interiørarkitekt vil også skape hyggelig og trivelige rom der både ansatte, besøkende og kunder trives og ønsker å tilbringe tid. Dette vil igjen oppfordre personene til å tilbringe mer tid i lokalet, noe som kan resultere i økt omsetning.

Butikkinteriørdesign

Interiørarkitektur for butikker og utsalgssteder kalles ofte retail design. For butikker er dette en svært viktig investering å gjøre. Med en god interiørarkitektur i butikk, vil kunder lettere kunne finne relevant informasjon tilknyttet butikken og dens varer, og ikke minst finne frem til varer lettere. I tillegg til dette, vil et godt interiørarkitektur bidra til å forbedre flyten i butikken, slik at det blir mindre trengsel og hyggeligere å ferdes i butikken.

Videre, vil også et godt interiørarkitektur i butikken bidra til en forbedret plassering av varer, slik at kunder lett finner frem til det de ønsker, samtidig som de blir eksponert overfor nyheter og spennende varer. Dette bidrar til økt omsetning.

Interiørdesign for kontorer og andre lokaler

Kontorer og diverse andre lokaler kan ha god nytte av et godt gjennomført interiørdesign. Som nevnt ovenfor vil dette skape representative lokaler der man stolt kan ta i mot kunder og besøkende.

Videre, vil et godt interiørdesign og gjennomtenkt arkitektur bidra til å skape et hyggeligere og mer trivelig inneklima som bidrar positivt for arbeidsfraværet og jobbtilfredsheten.

Et moderne kontor med et åpent landskap i materialene naturlig treverk og hvit mur, interiørarkitekt

Interiørarkitektur for boliger og private

Ikke bare næringslivet og det offentlige kan ha nytte av å hyre inn en interiørarkitekt. Også private som ønsker et vakkert, stilig og representativt hjem i en gjennomtenkt stil kan ha nytte av en interiørarkitekt.

I tillegg til interiørdesign for hjem, kan private ha god nytte av en interiørarkitekt for å skape en perfekt atmosfære og plass for spesielle anledninger. Bryllup, konfirmasjon, dåp eller en påkostet fest kan heves til det neste nivået av en interiørarkitekt.

Ser du etter en interiørarkitekt?

Dersom du ønsker å hyre inn en interiørarkitekt for å skape et mer trivelig kontor, en mer effektiv og innbydende butikk, gjennomføring av interiør for hus eller kanskje skape en unik atmosfære på en fest eller spesiell anledning?

Share the Post:

Related Posts