Forskjellige utkast av en logo som består av bokstaven m, branding

Hva er branding, og hvorfor er det så viktig?

Branding er et begrep som de fleste sannsynligvis har vært innom en eller flere ganger i sitt livsløp. Til tross for at dette begrepet ofte benyttes i forskjellige arenaer, er det mange som ikke helt er klar over hva det er, dens formål, og ikke minst hvorfor det er viktig å brande bedriften og produktene sine.

Hva er branding?

Gammel mosaikk fra romerriket som fungerte som reklame for Scaurus sin fiskesaug/Garum, tidlig branding
Bilderettigheter holdes av Claus Ableiter. Her kan man se en tidlig form for branding fra Romerriket. Dette er en mosaikk der teksten sier følgende “Garumsblomsten, fremstillet av Makrell, et produkt fra Scaurus, fåes i butikken til Scaurus”.

Branding er et begrep som stammer fra det engelske ordet brand. For å skjønne hva branding er, så er det viktig å få klarhet i hva ordet brand betyr.

Et brand viser til alle kjennetegnene til en bedrift eller vare som er sett i sin helhet. Et brand viser til kjennetegnene som benyttes av en bedrift for å gjøre slik at bedriften lett blir  identifiserbar blant potensielle kunder, og skille seg fra sine konkurrenter.

Ettersom et brand som regel er bygd opp av en rekke forskjellige kjennetegn, har de fleste vellykkede bedrifter særegne kjennetegn som bunner i blant annet deres kommunikasjonsstil, visuelle profil, og visjon, verdier og kultur.

Til tross for at markedsføring og masseannonsering slik vi kjenner det i dag, først tok av for alvor rundt hundreårsskiftet, så har mer primitive former for branding eksistert i forskjellige former i hvert fall 2000 år.

En av de mest kjente tidlige formene for brand-bygging fant sted i Pompeii kun et par titalls år etter Jesu død. Annonseringsmateriellet, eller mosaikktavlen kan sees på bidet nedenfor. Teksten viser til at Garum (fiskesaus) av høy kvalitet fås kjøpt i butikken til Scaurus. Scaurus klarte å bygge opp et sterkt varemerke, og hans fiskesaus ble svært ettertraktet i Pompeii og blant nabobyene.

Hva er formålet med branding?

Branding har mange formål. Hovedformålene er dog å differensiere seg fra konkurrenter, og kommunisere sine unike konkurransefordeler og andre identitetselementer gjennom markedsføringstiltak, pakkedesign og diverse kommunikasjonstiltak.

Dersom man er dyktig til å bygge opp branden sin, kan man skape verdier utover det fysiske produktet i seg selv. Man kan blant annet kommunisere sine verdier, identitet og ikke minst gi et inntrykk av en sinnstilstand man kan oppnå ved å anvende seg av produktet/ tjenesten. Slike sinnstilstander man ønsker at kunden skal oppleve ved konsumering av produktet/ tjenesten, kalles ofte merkefølelser.

Et eksempel på en merkefølelse kan være å føle seg stilig og tøff når man kjører på en Harley Davidson motorsykkel, eller å føle seg elegant, tidløs og suksessfull når man har på seg en Omega eller Rolex-klokke.

Slike følelser skapes ikke lett, og er et resultat av omhyggelig branding og gjennomtenkte kommunikasjonsstrategier som har funnet sted gjennom flere år.

Forskjellige utkast av en logo som består av bokstaven m, branding

Dette har suksessfulle brands til felles

Som vi så vidt kom inne på ovenfor, så har mange suksessfulle og store selskaper klart å tillegge assosiasjoner og attributter til sine produkter og varemerke. Disse assosiasjonene og attributtene plantes nøye gjennom markedsføringstiltak som har som formål å skape en brand, altså en identitet og et særpreg.

Brand-bygging kan på mange måter ansees som en unik personlighet, bare at personligheten står til et ikke-levende objekt istedenfor en person. Med andre ord, så ønsker man å personifisere et objekt for å tilføre merket/ varen eller tjenesten menneskelig egenskaper.

3 animerte figurer som trykker på en dataskjerm med teksten "brand" skrevet på skjermen

De største selskapene har egne merkeledere, hvis arbeidsoppgave er å sørge for å bygge branden sin slik selskapet ønsker å bli oppfattet av omverden. Slike merkeledere er ofte ansvarlig for egne teams som er snavarlig for store deler av markedsføring, pakkedesign, kommunikasjonstiltak og PR.

Tenk deg gjerne igjennom hvilke assosiasjoner du selv har til bestemte kjente varemerker og produkter. Ikke alle har de samme assosiasjonene, og dette er så klart uunngåelig. Ikke alle reagerer likt til et selskap sine markedstiltak, kommunikasjonsstil og visuelle profil, derfor kan forskjellige personer ofte knytte forskjellige egenskaper, følelser og attributter mot forskjellige produkter og merkenavn.

Bygg lojalitet og skap din egen identitet gjennom branding

Dersom du ønsker at selskapet ditt skal vokse og skille seg ut blant mengden, er det svært viktig å drive brand-bygging. For å kunne brande merkenavnet og produktene sine, er det svært viktig å ha definert hvem man er, hva man står for, og ikke minst hva som gjør at merket og dens produkter er unike.

Dersom du ønsker profesjonell hjelp til branding av ditt selskap, og skape en ny merkevare eller å bygge videre på en eksisterende, så kan branding-ekspertene hjelpe deg og din bedrift med å bygge sin unike identitet og ikke minst formidle den ut til omverden.

Share the Post:

Related Posts