3D render av en grønn sofa og interiør

Hva er 3D-visualisering – Er det en god investering?

3D visualisering, her anvendt til interiør-, design- og arkitektvisualisering, er et godt verktøy å ha med seg når man ønsker å iverksette et nytt prosjekt. Slike prosjekter kan være ombygging, redesigning, oppsett av nytt retail design i en butikk, bygging av et nytt kontorlokale eller bygning, eller kanskje noe helt annet?

3D render av en grønn sofa og interiør

Uavhengig av hvilket prosjekt man skal begi seg ut på, så er det ofte lurt å visualisere prosjektet i 3D format, før man bruker store summer penger på å konstruere det. Med en 3D visualisering kan man inspirere prosjektet før det ferdigstilles, gi håndverkere inspirasjon og noe å jobbe etter, og ikke minst brukes for å tiltrekke seg investering eller til å vise frem til andre før prosjektet er ferdigstilt.

I dette innlegget skal vi forklare litt om hva 3D visualisering er, hva den kan brukes til, hvorfor det er viktig å tenke ut formålet før man rendrer visualiseringen til bildeformat og sist men ikke minst, skal det vises til hvorfor 3D visualisering kan være en gunstig økonomisk investering.

Hva er 3D visualisering?

3D visualisering er enkelt og greit en del av fagområde visualisering, som handler om å kommunisere en ide, et konsept eller et budskap ved å lage 3D modeller eller stilbilder som er rendret fra en 3D modell.

3D visualisering/grafikk er et fagområde i vekst som i dag kan studeres ved blant annet Noroff og Høyskolen i Kristiania. Flere og flere bedrifter har innsett viktigheten av 3D visualisering og ikke minst de kommersielle bruksområdene til 3D visualisering.

Stadig med fremveksten til VR og kraftigere datamaskiner, blir 3D visualisering og grafikk stadig mer ettertraktet også hos sluttkunder og vokser derfor også utenfor B2B segmentet.

Hva kan det brukes til?

3D visualisering er svært allsidig, og kan benyttes til en rekke forskjellige formål. På et generelt grunnlag, kan man si at når man ønsker å vise frem et prosjekt, bygg, konsept eller ide i 3D format til potensielle kunder og partnere, er 3D grafikk en svært god måte å gjøre dette på.

En ung mann med VR-briller som strekker ut en hånd, 3d visualisering for VR-briller

I tillegg til det åpenbare, som er å presentere et prosjekt før det er ferdigstilt, så kan 3D visualisering benyttes til mange kule og uventede formål. Et slikt bruksområde kan være å ha en skjerm til stede i kjøpesentre og større lokaler, der kunder og besøkende kan få stedsanvisninger på skjermen illustrert i 3D format, slik at det blir lettere å finne frem.

Særlig etter Covid-viruset sitt inntog i Norge, har digitaliseringen fått kraftig medfart. Dette har gjort at 3D visualiseringer blir stadig viktigere som et middel for å presentere ideer og konsepter til teammedlemmer og partnere som befinner seg på forskjellige steder.

Med VR-briller eller bare et eget 3D program på en datamaskin eller mobiltelefon, kan partnere og kunder manøvrere seg rundt og se prosjektet fra hvorhen vedkommende måtte ønske.

Nå som også 3D printere blir stadig mer tilgjengelig, er veien kort fra en digital 3D modell til en utprintet modell av et prosjekt. Dette gjør at modellen lett kan observeres med øyne og berøringssansen.

Forskjellige rendere til forskjellige formål

Som oftest benyttes 3D visualisering til å lage en digital 3D modell som deretter rendres/tas bilde av. Dette bilde blir som oftest et stillbilde som viser prosjektet fra en bestemt vinkel.

Med gode 3D visualiseringseksperter som også har tilgang til gode grafisk designere, så kan bildet også tilføres stemning i form at hverdagslige elementer som mennesker, kjøretøy, butikklokaler, og ikke minst vær og belysning. Dette er med på også å gjenskape den stemningen man ønsker at personer som befinner seg i det ferdigstilte prosjektet vil oppleve.

Streker som illustrerer en stue, 3d visualisering

Dette skaper mer engasjement og gjør det lettere for personer å relatere seg til prosjektet, ettersom man også kan føle på stemningen og atmosfæren som er blitt gjenskapt i bildet.

3D visualisering er som oftest svært økonomisk gunstig

I tillegg til å være en god form for visualisering, så er 3D visualisering ofte svært økonomisk gunstig. Ved å lage en 3D modell av et prosjekt i en tidlig fase, så kan teammedlemmer og kunder på et tidlig stadium peke på aspekter de er misfornøyd med, og gjøre endringer digitalt før prosjektet ferdigstilles.

Dette bidrar til å redusere kostnader knyttet til at det gjøres endringer under byggingen, samt at man er mindre tilbøyelig for å konstruere noe man blir misfornøyd med når det ferdigstilles. Dette bidrar til å spare både tid og penger, og kan derfor være en god investering.

I tillegg til å kunne visualisere prosjekter for interne teammedlemmer og partnere, kan også 3D visualisering være et godt verktøy for å vise frem et prosjekt til potensielle investorer. Med en god 3D visualisering vil investoren få bedre innsikt i prosjektet, og vil kunne fatte en bedre gjennomtenkt beslutning.

Ser du etter 3D visualisering?

Share the Post:

Related Posts