Render av en moderne kioskløsning

Hvordan påvirker butikkdesign salget?

Butikkdesign er noe som påvirker hverdagen vår i stor grad. Til tross for dette, så er nok dessverre de færreste av oss kjente med hvilken påvirkningskraft butikkdesign har på våre kjøpsvaner og forbrukeratferd.

I denne artikkelen skal vi ta for oss butikkdesign, forklare litt om hva det er, og hvorfor det er viktig for butikkeiere å satse på å ha et gjennomtenkt og godt utført butikkdesign. Som vi skal fortelle mer om lengre nede i artikkelen, så kan butikkdesign bidra til å øke kundelojalitet, -tilfredshet og omsetningen.

Render av en moderne kioskløsning

Hva er butikkdesign?

Butikkdesign, ofte også referert til på engelsk som retail design, er et fagområde som tar for seg utformingen av en butikk. En butikkdesigner har relevant kunnskap fra en rekke nært beslektede områder som forbrukeratferd, psykologi, industriell design, grafisk design, interiørdesign, ergonomi og annonsering.

Når alle områdene som er angitt ovenfor settes sammen for å skape et optimalt oppsett av alle komponentene som inngår i en butikk, har vi fått et bestemt butikkdesign eller butikkonsept.

En butikk er som vi kjent et utsalgssted der kunder kjøper varer. Men opplevelsen som kundene har i butikken, og sitter igjen med i etterkant av handelen avhenger av faktorer som ofte kan spores tilbake til butikkdesignet.

Dersom en butikk blir ansett som for liten, klaustrofobisk og kaotisk, kan en kunde raskt bli sliten i butikken, og dermed kjappe seg med å finne de mest nødvendige varene og komme seg ut. Dersom en kunde sitter igjen med en slik opplevelse vil de se seg om etter et alternativt sted å handle. Videre, så vil kunden heller ikke være særlig positivt innstilt og tilbøyelig for å prøve nye varer og gjennomføre spontankjøp i butikken grunnet at vedkommende tilbringer mer tid i butikken grunnet tilfredshet med butikkdesignet.

Butikkdesign er med andre ord viktig for å sikre kunder en god handleopplevelse og oppfordring til gjenbesøk. En dyktig butikkdesigner vil ta stilling til butikkens/bedriftens kommunikasjonsstil, visuelle profil, målgruppe og bransje, og lage et unikt og optimalt butikkdesign som tar høyde for alle disse faktorene. 

Dette fører til at butikken blir innbydende, hyggelig å være i, og vil kunne tiltrekke seg nye kunder. Dette gjøres samtidig som besøkende ser en klar råd trød mellom interiørdesignet i butikken og bedriftens øvrige profil slik de er blitt eksponert for den i markedsføring og annonsering.

Butikken, siste stopp på kundereisen

Butikken er et av de siste leddene i kundereisen. Altså vedkommende har allerede erkjent et behov for å kjøpe et produkt, eller å søke mer informasjon om et produkt. Dette har nå ført den potensielle kunden inn dørene til butikken.

Derfor er det uhyrlig viktig å sørge for at butikkdesignet oppfordrer kunden til å gå videre i kjøpsprosessen og oppsøke hjelp for å finne riktig produkt/løsning og/eller kjøpe seg produktet.

Hvis butikkdesignet er dårlig og hindrer personen fra å finne det vedkommende ser etter, vil det motsatte kunne skje, at det blir større rom for tvilling vedrørende nødvendigheten til kjøpet, eller at den potensielle kunden føler seg dårlig ivaretatt. Dette kan føre til tap av potensiell omsetning, og kundeflukt til konkurrenten.

Dersom butikkdesignet er optimalt derimot, vil kunden raskt kunne finne en butikkansatt eller finne informasjon i butikken, slik at personen kan finne den beste løsningen på problemet sitt eller det bestemte produktet som vedkommende ser etter. Et åpen, luftig og innbydende butikkdesign som har en intuitiv-forståelig utforming, vil bidra til kunder finner frem til det de ønsker raskere, samtidig som de også blir eksponert overfor løsninger og nye produkter de kanskje ikke visste de i utgangspunktet trengte. Markedsføringsbyrået Marketin.no sier at at nettsider er viktig i likhet med butikk designet.

Et stilig butikkdesign som er røft med eksponert treverk og metall, butikkdesign

Et butikkdesign med forbrukeratferd i tankene, fører til økt omsetning

Et godt butikkdesign handler ikke kun om å gjøre det lett å finne produkt A og B i butikken, og deretter finne veien til kassen. Det handler også om å gjøre slik at de mest populære produktene er lettest tilgjengelig, samtidig som at alle de andre produktene også er lett tilgjengelig.

Butikkdesign handler det også om å gjøre informasjon lett tilgjengelig slik at potensielle kunder blir myndiggjort og kan fatte de fleste beslutingene selv, og få rom til å utfolde seg i butikken. Ved å la kundene utforske produktene og løsningene på egenhånd, og raskt forstå dets bruksområde, kan man skape en hyggelig handleopplevelse for kunden.

Det er mye som inngår når man skal skape et godt butikkdesign. Riktig plassering av hyller, riktig bruk av informasjon og skilting, oppfordring til bruk av sansene for å lære mer om bedriften og dens produkter og løsninger, osv. Det er nettopp for denne grunnen av dyktige butikkdesignere har gode kunnskaper innenfor forbrukeratferd, sosiologi, psykologi og ergonomi. 

Med et godt butikkdesign som benytter seg av forbrukeratferdsteori kan man gjøre slik at kunder tilbringer mer tid i butikken, utforsker og prøver nye produkter og løsninger, og går hjem med en følelse av å være fornøyd med sin handleopplevelse.

Dersom du ønsker å øke omsetning, kundelojalitet og tilfredsheten til dine kunder, anbefaler vi i Icesoft det dyktige byrået Marketin til å utføre butikkdesign. De har allerede hjulpet en rekke ledende bedrifter som DNB, Bergans, Stokke og Coop til å lage gode lokale/butikkdesign som tiltrekker seg nye kunder og virker innbydende.

Ta kontakt med Reactor på deres nettside Marketin.no for mer informasjon om butikkdesign og hva de kan gjøre for deg og din butikk.

Share the Post:

Related Posts